Aandeel banken in hypotheekverstrekking neemt af

Het aandeel dat banken hebben in de verstrekking van een hypotheek is sinds 2014 afgenomen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Verzekeraars en pensioenfondsen nemen in de hypotheekmarkt daarentegen een steeds prominentere positie in.

Weliswaar ging, vanaf het moment dat de woningprijzen in 2014 gingen stijgen, de waarde van de hypotheekportefeuille van banken omhoog, maar in veel trager tempo dan bij verzekeraars en pensioenfondsen. Want het bedrag waarmee de hypotheekportefeuille van banken in waarde toenam, 12 miljard, mag fors lijken, dat van institutionele beleggers in de hypotheekmarkt steeg met maar liefst 82 miljard.

Hun aandeel, als het gaat om uitstaande hypotheken aan Nederlandse huishoudens, groeide daardoor van 10 procent in 2014 naar 21 procent dit jaar. Dat is overigens geen unieke ontwikkeling. In 1960 was het aandeel van verzekeraars en pensioenfondsen op de hypotheekmarkt 50 procent. In de decennia daarna namen banken steeds meer het voortouw in nieuwe hypotheken die werden afgesloten, tot 2008. De kredietcrisis vormde een duidelijke kentering in hun beleid: sindsdien maken ze op de hypotheekmarkt een terugtrekkende beweging.

Niettemin nam het totale bedrag aan uitstaande hypotheken sinds 2014 met een kleine drie procent toe. Dat wil zeggen: gecorrigeerd voor inflatie. Dit betekent concreet dat de huizenprijzen veel harder omhoog gaan dan de hypotheekschuld en dat is wel een unieke situatie volgens de DNB.

Gerelateerde berichten