Als de 65-plusser ziek wordt!

Arbeidsparticipatie begint een aardig modewoord te worden. Binnen de sociale zekerheid draait het hoofdzakelijk om meer en langer werken. Langer werken wordt nu nog tegengewerkt door de magische grens van 65 jaar. Staatspensioen staat werken op zich niet in de weg, maar er zijn een aantal arbeidsrechtelijke hobbels.

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten graag een lichter arbeidsrechtelijk regime te willen hebben bij werknemers die na hun 65e doorgaan met de arbeidsparticipatie. We moeten daarbij denken aan een beperking van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en minder eisen op het gebied van re-integratie. De wijzigingen moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om ouderen in dienst te nemen en in dienst te houden. Ziekte van oudere werknemers is een kostbaar probleem. Medisch herstel duurt gemiddeld langer en de mogelijkheden voor passende arbeid 1e spoor, laat staan 2e spoor, zijn lastiger dan bij jongere collega’s. Loondoorbetaling en re-integratie gedurende maximaal 104 weken is dan zeer kostbaar en blijkt bovendien lastig verzekerbaar. Een welkome wijziging dus. Verder zullen er voorstellen gedaan worden om het makkelijker te maken 65-plussers (meer) tijdelijke contracten te geven.

Wanneer het meer concreet wordt? Begin volgend jaar kunnen we naar verwachting een wetsvoorstel tegemoet zien.

W.J.M. ( Bill ) Kaandorp FFP REB (bron: Enkwest)

Gerelateerde berichten