Assurantiebelasting

‘De forens wordt niet langer financieel geraakt op de weg, maar alsnog gewoon thuis.’ Zo reageerde Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars op de verhoging van de assurantiebelasting zoals vastgelegd in het Herfstakkoord dat de formatiepartijen hebben gesloten. Verhoging is mild uitgedrukt, want de maatregel komt neer op een ruime verdubbeling van de belasting, van 9,7 naar 21 procent. (In maart 2011 is deze belasting al verhoogd van 7,5 naar 9,7 procent.) Assurantiebelasting wordt betaald over de premies van verzekeringen tegen risico’s van brand, autoschade, wettelijke aansprakelijkheid, etc. Het is een verhoging die consument en ondernemer direct in hun portemonnee voelen. De burger die opgelucht adem haalde, omdat de forensentaks en de langstudeerboete niet doorgingen, krijgt nu een lastenverzwaring voor zijn kiezen die neerkomt op gemiddeld honderd euro per jaar. Voor mkb-ondernemers kan het zelfs oplopen tot duizend à tweeduizend euro. Deskundigen hebben uitgerekend dat de koopkracht met een kwart procentpunt afneemt. En dat allemaal alleen maar door deze ene maatregel.

Als ondernemer begrijp ik heel goed dat een begroting moet kloppen en dat je niet meer geld moet uitgeven dan er binnenkomt. Maar bezuinigingen moeten ook verantwoord zijn. Dat wil zeggen niet alleen kijken naar de resultaten op de korte termijn, maar ook naar de sociale gevolgen en de risico’s en financiële consequenties op langere termijn. Met de assurantiebelasting heeft de politiek niet verder gekeken dan het rode potlood lang is.

Het zou van realiteitsbesef getuigen als de formateurs nog eens naar de verhoging van de assurantiebelasting kijken, maar dan vanuit het perspectief van de woningmarkt en de financiële situatie van mensen met een eigen huis. Een lastenverzwaring helpt niet om de koop en verkoop van huizen weer op gang te brengen. Wat een bittere noodzaak is, ook omdat de bouw een invloedrijke gangmaker voor de economie is. De realiteit is dat veel mensen en ondernemers door de economische malaise moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Als zij meer moeten betalen voor noodzakelijke verzekeringen dan is het niet denkbeeldig dat zij hun financiële verplichtingen niet kunnen nakomen. Of kiezen voor de portemonnee en het risico nemen om hun verzekeringszaken niet goed te regelen.

Met deze consequenties in het achterhoofd zou de opbrengst van de hogere assurantiebelasting wel eens kunnen opgaan aan de afbreukrisico’s van dit plan.

André Vendrig
Verheul Groep

Gerelateerde berichten