Belangrijke wijziging oproepovereenkomst per 1 januari 2020

Er komt in de wet een definitie voor de ‘oproepovereenkomst’. Het nulurencontract en het min-maxcontract vallen ook onder deze definitie.

Er zijn nieuwe regels opgenomen over oproepen: dit moet ten minste vier dagen van te voren zijn,
schriftelijk of per e-mail. Als dit niet gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep.
Dit kan bij CAO worden verkort tot 24 uur. Als een gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken,
dan heeft de oproepkracht toch recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.

Als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet de werkgever de werknemer
(schriftelijk of per e-mail) een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. De oproepkracht heeft een termijn van een maand om dat aanbod te aanvaarden. Als de werkgever dat aanbod niet doet, heeft de oproepkracht automatisch recht op loon over dit aantal uren.

Hiermee ontstaat daarmee ook een recht op loondoorbetaling bij ziekte over het gemiddeld aantal uren dat een werknemer heeft gewerkt. Hierdoor valt de werknemer onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering en dient te worden opgegeven voor de verzekering. Bij de naverrekening zal hier extra aandacht naar uitgaan.

Lees meer over dit onderwerp in het blog van Esther den Haan – van Wijk, arbeidsjurist bij Rensen Advocaten in Alkmaar.

Gerelateerde berichten