Belastingaangifte 2016: let op!

De aangifte inkomstenbelasting staat weer te wachten. Van 1 maart tot 1 mei kun je deze invullen en versturen. Voor velen niet iets waar men naar uitkijkt. Dan verandert het belastingstelsel ook nog jaarlijks op een aantal punten. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen.

Welke belastingtarieven veranderen?
De belastingtarieven in box 1 (werk en inkomen) zijn als volgt aangepast:

  • Over je inkomen tot en met € 19.922 betaal je meer belasting. Voor deze eerste schijf is het belastingtarief verhoogd van 36,5% naar 36,55%.
  • Over je inkomen vanaf € 19.922 tot en met € 66.421 betaal je minder belasting. In de tweede en derde schijf is het tarief nu 40,4% in plaats van 42%. De derde schijf is opgerekt naar een hogere bovengrens. Vorig jaar was dat nog € 57.585.
  • Je blijft 52% belasting betalen over alles boven de € 66.421, de vierde schijf.

 
Verlaging algemene heffingskorting
Bij de inkomstenbelasting heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting, als verlaging van de heffing over je inkomen. Indien je fiscaal partner bent van elkaar? Dan heb je beide recht op algemene heffingskorting. Het bedrag is niet hetzelfde, degene met het minste inkomen, krijgt een lagere korting.

Deze algemene heffingskorting wijzigt bijna elk jaar. Ten opzichte van 2015 is de heffingskorting voor de partner met het minste inkomen verlaagd naar € 1.047. Daartegenover staat een verhoging van de extra verlaging op je inkomen als je werkt, ofwel de arbeidskorting. Voor 2016 is dit bedrag verhoogd. Zo kan het zijn dat je onderaan de streep weinig merkt van de lagere algemene heffingskorting.

Minder hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens
Bij een belastbaar inkomen vanaf € 66.422 profiteren huizenbezitters minder van de hypotheekrenteaftrek. De maximale teruggave gaat terug naar 50,5%.
Lening voor eigen woning
Wie een lening voor een huis heeft afgesloten bij een familielid, een bv of een buitenlandse bank moet dat voortaan opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit ging vorige jaren met een apart formulier. Heb je een schenking ontvangen voor de eigen woning? Dan geef je dit niet op bij de inkomstenbelasting, maar via een apart formulier schenkbelasting.

Heffingsvrij vermogen box 3 verhoogd
Dan is er de spaarbelasting. Gelukkig is dit jaar het heffingsvrij vermogen, het deel waarover je geen belasting betaalt, verhoogd naar € 24.437. Heb je een fiscaal partner, dan betaal je alleen over spaargeld hoger dan € 48.874 belasting.

Veranderingen voor ouders
Heb je kinderen jonger dan 12 jaar en werk je allebei? Dan heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting van maximaal € 2.769. Bij de vorige aangifte kon je maximaal € 2.152 van je inkomen aftrekken.

Ben je gescheiden en betaal je alimentatie voor je kind(eren)? Dit is het laatste jaar dat je profiteert van belastingvoordeel voor het betalen van kinderalimentatie. Vanaf 2017 vervalt het opgeven van deze verplichting. De kinderalimentatie voer je op als schuld in box 3, waardoor er mogelijk minder belasting verschuldigd is. Het gaat om de waarde van de alimentatie tot je kind 21 jaar wordt.

Heeft u moeite met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting of begint u er liever helemaal niet aan? Verheul helpt u graag.

Gerelateerde berichten