Bouwwereld wil meer steun Rijk voor huizenbouw

Zeventien belangrijke bouworganisaties in Nederland hebben de handen ineen geslagen voor een grootse lobby in Den Haag. Hun boodschap aan het Rijk: doe meer, juist in economisch onzekere tijden, om de woningbouw op peil te houden. Het zou, indien het plan gehoor vindt bij de regering en het parlement, gaan om een grote miljardeninvestering. Alleen al tien miljard zou nodig zijn voor het bouwrijp maken van de grond en de realisatie van wegen en spoor naar nieuwe wijken. Daarnaast zou er geld moeten worden vrijgemaakt voor de grondverwerving en zou er een opkoopfonds moeten komen, waarin het Rijk garant staat als de vraag wegvalt.

Om dat laatste in perspectief te plaatsen (want er is in de huizenmarkt momenteel geen sprake van een inzakkende vraag): het plan van de zeventien bouworganisaties is bedoeld als een masterplan voor de komende tien vijftien jaar.

De achterliggende motivatie is dat gemeenten en projectontwikkelaars onvoldoende middelen hebben om grote voorfinancieringen te doen.  De middelen die het Rijk beschikbaar zou moeten stellen, zien de organisaties voor een belangrijk deel niet als een gift maar als een lening. De grondaankopen zouden later terugbetaald worden en de investeringen in het koopfonds betalen zich voor de overheid op termijn, zo stellen de zeventien instellingen, ook altijd terug.

Onder meer de Vereniging Eigen Huis is erg te spreken over het plan, omdat zij stelt ‘dat de kloof tussen mensen met en zonder eigen huis steeds groter wordt’. Tegelijkertijd zit daar ook het dilemma voor de overheid: waarom geld opzij leggen voor een bedrijfstak waarin ondanks de coronacrisis helemaal geen sprake is van een inzakkende markt? Terwijl andere branches het momenteel juist erg moeilijk hebben? Ja, het ministerie van Economische Zaken stelde dinsdag in een brief dat er de komende tien jaar 845.000 huizen bij moeten komen en dat er nu al 300.000 woningen te weinig zijn in het land. Er kleeft echter ook een risico om juist in deze tijd heel veel extra te bouwen. Dan kunnen de WOZ-waarden van huizen zakken en ook dat heeft weer gevolgen voor de economie.

Stijging woningprijs zet door

Op dit moment blijven, zoals eerder gesteld op dit medium, de huizenprijzen gewoon doorstijgen. Dat melden vastgoedorganisatie Dynamis en enkele makelaars vandaag in het Noord-Hollands Dagblad. Wel kwamen er in het voorjaar plots veel meer woningen bij op de verkoopmarkt, maar die trend bleek zeer tijdelijk te zijn: op dit moment is die toename al tot staan gebracht en verwacht wordt dat die in de komende maanden wegzakt naar het zeer krappe niveau van voor de corona-uitbraak. Een rol bij de tijdelijke verandering qua woningaanbod in het voorjaar heeft waarschijnlijk gespeeld dat woningeigenaren, die toch al wilden verhuizen, dat besluit naar voren hebben gehaald.

Omdat de rente laag is gebleven en huizen niet alleen door de stijgende grondprijzen maar ook door de stijgende eisen op het gebied van duurzaamheid steeds prijziger worden, is de verwachting dat de schaarste op de markt alleen maar toeneemt. Op dit moment wordt tot zeventig procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht.

Gerelateerde berichten