Verhoogde vrijstelling schenkbelasting eigen woning!

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting wordt tijdelijk, te weten van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015, verruimd. Het vrijgestelde bedrag bedraagt in die periode € 100.000,-. Hierbij worden geen nadere voorwaarden gesteld aan de relatie tussen de schenker en de o...
Lees verder

Verzuimaanpak Verheul in de praktijk bewezen

Speelt arbeidsverzuim door ziekte ook in uw organisatie een rol? Wij hebben als Verheul Financieel Advies en Verzekeringen in samenwerking met Brandse HR Consultancy een alternatief ontwikkeld voor arbodienstverlening. De aanpak van Hollands Kroon Risicobeheer, zo heet dit bedrijfsonderdeel van...
Lees verder

Opleiding in financiële sector met baangarantie

In tijden van crisis en economisch mindere tijden, zijn er toch bedrijven die hun nek uitsteken voor de jongere generatie werkzoekenden.Zo gaat de Finance Academy tegen de draad in. Verheul participeert in deze stichting van 25 bedrijven en instellingen die samen met het ROC Kop van N...
Lees verder

Nieuwe NHG regels per 1 juli 2013

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie, een soort van verzekering, die afgegeven wordt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. U kunt deze garantie “aanschaffen” bij het aangaan van een hypotheek om een huis te financieren. Mocht u uw huis (moeten) verk...
Lees verder