De afstandsverklaring

Bijna alle werknemers in Nederland doen op één of andere manier mee in een pensioenregeling. Voor veel van hen is dit overigens een vanzelfsprekendheid en denken zelfs niet of nauwelijks na over hun pensioenregeling.

Er zijn echter af en toe werknemers die om wat voor reden dan ook niet mee willen doen aan de pensioenregeling die hun werkgever hen aanbiedt.

Een pensioenregeling maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. En zoals met meer dingen die twee partijen (in dit geval werkgever en werknemer) met elkaar overeen kunnen komen, kan de werknemer een aanbod van de werkgever om deel te nemen in de pensioenregeling van de werkgever in principe accepteren of afwijzen.
Als de werknemer het aanbod niet (volledig) aanvaardt, dient ter bescherming van de positie van de werkgever en de werknemer een afstandsverklaring te worden opgesteld. Misschien is het beter om geen afstandsverklaring maar een afstandsovereenkomst op te stellen. Een verklaring is immers eenzijdig en kan door de werknemer weer worden ingetrokken. Een afstandsovereenkomst kan alleen door partijen weer ongedaan worden gemaakt door het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Weet wat u doet!

De mogelijkheden voor een werknemer om afstand te doen van de pensioenregeling zijn er wel, maar het is in de meeste gevallen niet verstandig om hier als werkgever aan mee te werken. Als een werknemer bij indiensttreding niet wil worden opgenomen in de regeling, is het voor de werkgever misschien wel de meest veilige optie om dan maar helemaal geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met deze werknemer. Heeft een werknemer echter dusdanig specifieke kwaliteiten dat de indiensttreding toch wel erg gewenst is, dan zal de werkgever in ieder geval goed moeten nagaan of het mogelijk is om een nieuwe werknemer buiten de pensioenregeling te houden. Is dit het geval, dan zal een duidelijk en uitgebreid communicatietraject richting de werknemer en diens nabestaanden, zowel bij indiensttreding als bij toekomstige wijzigingen in de persoonlijke situatie van de werknemer, moeten volgen. Een zorgvuldig advies is daarbij absoluut noodzakelijk. Gelukkig heeft de werkgever daar vaak een adviseur voor.
Al met al is een afstandsverklaring (of afstandsovereenkomst) een heftige zaak waar praktische haken en ogen kunnen zitten, maar waar in veel gevallen de gevolgen verstrekkend kunnen zijn.

W.J.M. ( Bill ) Kaandorp FFP REB (bron: NOPD)

Gerelateerde berichten