De coöperatiegedachte

Nieuwe financieringsvorm op coöperatieve basis

Wij kennen het bedrijfsleven vanuit onze praktijk van schade- en inkomensverzekeringen en zijn zelf ondernemers.
Vanuit die rol ondersteunen wij het idee van MILK Kennis & Kapitaal om een coöperatie op te zetten van, voor en door ondernemers.
Dit met als doel ondernemers helpen nog betere ondernemers te worden. Het idee van een coöperatie voor ondernemers zien wij als een alternatief voor de reguliere banken. Wij willen dit initiatief samen met ondernemers verder ontwikkelen tot een succes.

Kennis_en_Krediet
Van vele ondernemers horen we dat het nog niet zo makkelijk is om een financiering te krijgen. Wij denken dat dit anders kan. Een manier om dit te realiseren is het als ondernemers zelf en samen te doen. In de vorm van een coöperatie met als doelstelling ondernemers ondersteunen bij het beter ondernemen. Dit kan worden bereikt door kennis, ondersteund door kapitaal, ter beschikking te stellen en ondernemers bij elkaar te brengen.

Eerste coöperatie

Dit initiatief nemen wij niet alleen. Wij krijgen ondersteuning van MILK Kennis & Kapitaal Groep. Deze professionele adviesorganisatie is een gewaardeerde relatie van ons kantoor en heeft reeds haar eerste coöperatie opgezet. Dit eerste initiatief is door ondernemers met veel enthousiasme ontvangen.

In deze coöperatievorm nemen ondernemers deel door middel van een een storting van minimaal 1.000 euro. Dit is een soort belegging, waarop zij 3,2% rentevergoeding ontvangen en een winstverdeling aan het eind van het jaar. Er is bewust gestart met een kleine inleg om de deelname toegankelijk te houden. Met deze gelden  kunnen andere ondernemers nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. De kennis- en kredietcoöperatie biedt ondernemers extra ondersteuning met kennis en geld, het zogeheten ‘smart money’. Ons idee is dat de coöperatie geen afstand van de ondernemer neemt, maar dichterbij de ondernemers komt te staan door het inzetten van (oud-)ondernemers en specialisten.

Waarom deze coöperatie?

We hebben een aantal goede redenen om deze coöperatie met ondernemers op te zetten:

  • Wij willen graag ondernemers bij elkaar brengen om kennis en  ervaring en te delen;
  • Wij juichen het toe dat ondernemers elkaar ondersteunen met middelen zoals financiering;
  • Financieringen zijn momenteel lastiger te verkrijgen. Hierdoor kunnen goede ondernemers in de knel komen. Graag denken wij, samen met u, mee met deze ondernemers;
  • Wij streven het oude bankieren na: de bankier kent de ondernemer, zijn omgeving en zijn situatie. Dit lijkt op de eerste boerenleenbankwaar boeren elkaar financierden. De ondernemers anno 2012 zijn de boeren van toen;

Als Verheul overwegen wij om samen met MILK een dergelijke coöperatie op te zetten binnen onze relatiekring. Wij zien kansen in het concept en geloven dat wij als ondernemers samen het verschil kunnen maken met nieuwe financieringsvormen. Bij voldoende participaties gaan wij  daadwerkelijk van start. De eerste gesprekken hierover hebben wij al gevoerd. Samen staan we immers sterk en wij doen dit graag met u.

Bent u geïnteresseerd in het concept van de kennis- en kredietcoöperatie? Wij sturen u graag meer informatie. U kunt ook meer aan de weet komen op de website: https://www.milkgroep.nl/milkcooperaties.

Wij verheugen ons erop om dit gezamenlijk op te zetten en zijn ervan overtuigd dat de kennis- en kredietcoöperatie een serieus begin is van het nieuwe bankieren. Bankieren van, voor en door ondernemers.

foto_nb0412

Gerelateerde berichten