De nieuwe hypotheek: Nationale Hypotheek Garantie in 2014

Als u een woning koopt, kunt u de hypotheek mogelijk afsluiten onder Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Hierbij gelden een aantal voorwaarden. Zo dient u voldoende inkomen te hebben én mag de waarde van de woning niet te hoog zijn.

Als de hypotheekofferte, voor de aankoop van de woning, vóór 1 juli 2014 wordt opgemaakt, mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan € 273.584,-. De hoogte van hypotheek mag dan maximaal € 290.000,- bedragen.
Wordt de hypotheekofferte ná 30 juni 2014 opgemaakt, dan mag de koopsom niet hoger zijn dan
€ 245.370,-. In dat geval mag de hoogte van de hypotheek maximaal € 265.000,- bedragen. Dit geldt zowel voor een bestaande woning als voor een nieuwbouwwoning.

In 2014 geldt, dat de hypotheek niet meer mag bedragen dan 104% van de marktwaarde van de woning.

Een hypotheek kan ook onder NHG worden afgesloten als er sprake is van kwaliteitsverbetering. De hoogte van de hypotheek mag in 2014 dan maximaal € 265.000,- bedragen. Bij kwaliteitsverbetering mag de hoogte van de hypotheek niet méér mag bedragen dan 104% van de marktwaarde van de woning, nádat de woningverbetering is uitgevoerd. Daarom zal een deel van de verbeteringskosten vaak zelf, uit eigen middelen, betaald moeten worden.

Bij een hypotheek onder NHG krijgt de geldverstrekker de zekerheid het aan u geleende geld grotendeels terug te krijgen als u bijvoorbeeld uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. U kunt namelijk in financiële problemen komen als u werkloos- of arbeidsongeschikt raakt, als u gaat scheiden of als uw partner plotseling komt te overlijden.
Bij het verbreken van uw relatie wordt, indien met de verkoopopbrengst van de woning de hypotheek niet volledig zou kunnen worden afgelost, éérst berekend of een van beide partners nog in de woning kan blijven wonen. In dat geval dient die partner ook daadwerkelijk in de woning te blijven wonen.

Maar wat zijn de voordelen voor ú om de hypotheek onder NHG af te sluiten?
Allereerst krijgt u een lagere hypotheekrente, waardoor uw maandlasten aanzienlijk lager zijn dan bij een hypotheek zónder NHG. Omdat de geldverstrekkers bij het verstrekken van een hypotheek onder NHG minder risico lopen op verlies, is de risico-opslag op het rentetarief laag.
Daarnaast wordt een eventuele restschuld, die overblijft als uw woning bij gedwongen verkoop minder oplevert dan de financiering op de woning, in een aantal gevallen kwijtgescholden. Ook bestaat de mogelijkheid de restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek onder NHG.

Voor het afsluiten van een NHG-hypotheek betaalt u een 1% borgtochtprovisie. Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van de NHG, door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

Geldverstrekkers hanteren hun eigen ‘spelregels’ bij de acceptatie van een hypotheek. Sommige volgen de normen van de NHG, andere houden er strengere regels op na. Hoe weet u nu bij welke geldverstrekker u het best uw hypotheek kunt aanvragen?
De Erkend Hypothecair Planner, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners (NVHP), kent de acceptatienormen van de verschillende banken en verzekeraars. Hij begeleidt u, op deskundige wijze, bij het samenstellen van de voor u meest geschikte hypotheek.

 

Gerelateerde berichten