De zomer als de reflectieperiode voor kopen woning

Soms zou het ook voor een ervaren makelaardij als de onze prettig zijn als we de beschikking hadden over een glazen bol. Dat wij zouden kunnen vertellen aan niet alleen kandidaat-kopers maar ook alle andere mensen die nog twijfelen of ze wel of niet de eerste stap willen zetten: hier gaat de markt naar toe en dit en dat moet je doen om een huis tegen een zo’n gunstig mogelijke prijs te kunnen kopen.

Helaas biedt de huidige woningmarkt weinig houvast. In een diepgaand onderzoeksartikel in ons nieuwste Verheul Magazine, dat inmiddels bij vele bedrijven en instellingen in de regio en in onze vier kantoren ligt, wordt uiteengezet dat de huizenmarkt in de Kop van Nood-Holland signalen van stabilisatie vertoont. In Den Helder en op Texel zijn de huizenprijzen in het eerste kwartaal zelfs licht gedaald. Echter, het laatste rapport van ABN/Amro over de huizenmarkt, dat vorige week is verschenen, geeft een weinig hoopgevend toekomstperspectief. Analisten van deze toonaangevende bank denken dat dit jaar de huizenprijzen met gemiddeld 8,5 procent stijgen. Waar ze aanvankelijk voor 2019 een afvlakking van de groei naar 5 procent verwachtten, wordt nu uitgegaan van een prijsstijging van nog eens 7 procent.

Dat is slecht nieuws, in de eerste plaats voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en wellicht ook Eindhoven. In deze plaatsen wordt een koophuis een niet in te vullen wens voor de gemiddelde Nederlander als dit zo doorgaat. Deze trend wordt nog eens versterkt doordat steeds meer buitenlandse investeerders in de grote steden huizen opkopen voor de commerciële verhuur waardoor de markt nog krapper wordt. Nu al is sprake van een ‘waterbedeffect’: gezinnen die in een steeds grotere cirkel om de grote steden op zoek gaan naar een betaalbaar huis. Dat wordt naar onze verwachting alleen maar meer en meer.

Wij zien de keerzijde voor onze eigen inwoners van de Noordkop: huizen die steeds duurder worden.

Daarmee valt een steeds grotere groep buiten de boot. De signalen van stabilisatie zouden wel eens van korte duur zijn. Los van de sociaaleconomische gevolgen die dat heeft voor de Noordkop, geeft dat te denken. Willen we wel dat onze kinderen noodgedwongen tot pakweg hun dertigste thuis wonen? En willen we dat de regio Amsterdam bijvoorbeeld net zo Nederlands is als de regio Londen Engels? Waar voor de gewone Engelsman nauwelijks nog een huis te vinden is? De zomer is in meerdere opzichten een mooie tijd ter overdenking. Mijn advies is: neem het zekere voor het onzekere. Wanneer je de mogelijkheid hebt een huis te kopen, wacht niet vele vakanties.

André Vendrig
directeur Verheul Groep,
Schagen, Anna Paulowna,
Wieringerwerf, Julianadorp.
Tel. 0223 – 52 17 50
Website: www.phverheul.nl

Gerelateerde berichten

5 november 2021

Verhuizing Verheul Schagen