Finance Academy een unieke bedrijfsschool

De Finance Academy is een initiatief dat mbo-opleidingen op niveau 4 met een plus aanbiedt. Het uitgangspunt van de Finance Academy is een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Inmiddels bestaat de academie alweer acht jaar en heeft het bewezen succesvol te zijn.

Meer dan 25 vooraanstaande en professionele partijen uit de accountancy, het bank- en verzekeringswezen en de juridische dienstverlening in Noord-Holland-Noord leiden samen met ROC Kop van Noord-Holland jongeren op voor de financiële sector.

Binnen de Finance Academy worden drie opleidingen gegeven: Assistent-accountant, Banken & Insurance en Juridische Dienstverlening.

De Finance Academy luistert goed naar de wensen van het bedrijfsleven. Naast het belang van een intake- en capaciteitentest geven de bedrijven aan het belangrijk te vinden om de leerling eerder te zien, zodat goed duidelijk wordt of diegene wel in de bedrijfscultuur past en of hij voldoet aan de kwaliteiteisen die het bedrijf stelt. Dit geldt andersom natuurlijk ook voor de leerling.

Naar aanleiding van deze vraag heeft de Finance Academy het zogeheten adoptiemodel ingevoerd. Dat betekent dat als het klikt tussen de twee participanten, het bedrijf de leerling adopteert voor de duur van de opleiding (drie jaar).

Waarom participeert Verheul in de Finance Academy?

Los van het feit dat de leerling een inhoudelijker stage krijgt, hoeft het stagebedrijf minder te switchen tussen stagiaires. Het voordeel van de combinatie van werken en leren is bovendien dat het leren wordt vergemakkelijkt, doordat de lesstof meer tot de verbeelding spreekt en dat dit tegelijkertijd ook het werk ten goede komt.

Het is een breed opgezette opleiding die ook tot doel heeft aantrekkelijk te positioneren op de arbeidsmarkt. Daarnaast om jongeren te behouden voor Noord-Holland. Als zij elders gaan studeren, zien we ze vaak niet meer terug. Een breed draagvlak is bepalend voor de effectiviteit van die inspanningen. Om die reden participeert Verheul in de Finance Academy en in de opleidingen Assistent-accountant, Banken & Insurance en Juridische Dienstverlening. Wij en ook andere bedrijven zijn nodig voor de praktijkkennis en gastlessen, stages, werkervaring en de baangarantie.

Inmiddels hebben wij negen mensen in dienst die via de Finance Academy zijn binnen gekomen.

Kortom: door participatie in de Finance Academy laat Verheul (ook) zien zich meer dan betrokken te voelen bij de jongeren en de werkgelegenheid in Noord Holland. Indien u, in uw naaste omgeving
jongeren kent die een opleiding willen volgen met baanzekerheid, dan kunt u deze aandragen.

De nieuwe leergang start in september 2018. Het aantal deelnemers is beperkt van 18 tot maximaal 25 jongeren. (Dat geeft de opleiding een sterk individueel en exclusief karakter.)
Aanmelden moet voor 1 juni van dit jaar. Dat kan via: https://goo.gl/Zrhvj9