Financieel adviseur Renzo van der Zijl over de woningmarkt in 2017

ZRG 8455‘Noordkop blijft ook nuchter in prijsontwikkeling van de huizen’

WIERINGERWERF- Landelijke media presenteerden eind 2016 en begin 2017 artikelen over  de huizenmarkt waarvan de inhoud de lezers met een zorgelijke blik tot zich namen. Zo repte Ger Jaarsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), over een woningmarkt in een groot deel van de Randstad en in Groningen die tegen oververhitting aan zit. In de Noordkop is sprake van een inhaalslag op de woningmarkt, maar van een dreiging van oververhitting is geen sprake volgens financieel adviseur Renzo van der Zijl van Verheul Huis & Hypotheek in Wieringerwerf. ,,Ik zie eerder de prijsstijgingen van afgelopen jaar afvlakken. Het wordt echt niet meer zo’n hausse als in de jaren voor de economische crisis. Ik zie in de Noordkop meer en meer een gezonde woonmarkt ontstaan maar wel met een paar kanttekeningen.”

Daarmee sluit Van der Zijl zich aan bij de visie van Jaarsma. Die repte in de publicaties op onder meer nu.nl dat buiten de Randstad er een gezondere woningmarkt is. Sterker, in sommige regio’s in Nederland is de inhaalslag nog helemaal niet ingezet. De Noordkop zit momenteel, zo lijkt het als we de cijfers beschouwen, tussen een kopers- en verkopersmarkt in. In het derde kwartaal ontwikkelde de woningmarkt zich nog explosief. De huizenprijzen in Schagen en Hollands Kroon gingen de prijzen ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 met 16,6% omhoog. In Den Helder stegen de huizenprijzen zelfs met 21,2%. Het laatste kwartaal van 2016 laat, met een slag om de arm omdat het om voorlopige cijfers gaat, volgens de NVM een ander beeld zien. In Den Helder steeg de woningprijs nog met gemiddeld 10,3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015, maar in de rest van de Kop van Noord-Holland was opvallend genoegd sprake van een daling van 0,9 procent.

Gezonde woningmarkt

Een dergelijke correctie is verre van negatief, je zou kunnen stellen dat de markt zichzelf corrigeert na de prijseruptie in het derde kwartaal. ,,Je merkt dat zaken recht worden getrokken, want de stad Den Helder was en is nog altijd in Noord-Holland de goedkoopste plekken om een huis te kopen”, verklaart de 43-jarige Van der Zijl die al sinds 1998 in het vak zit. ,,Tegelijkertijd blijven er binnen de ‘Kop’ regionale verschillen bestaan. Als je een lijn trekt vanaf Kreileroord naar Wieringerwerf naar Schagen zie je dat de woningen steeds duurder worden. Het is nog te vroeg om het te kunnen staven met cijfers maar ik heb de indruk dat in Schagen zelf de prijzen nog steeds stijgen. Die plaats heeft in het klein een uitstraling als steden als Alkmaar of Haarlem: Een mooi historisch centrum, veel voorzieningen en redelijk veel bedrijvigheid. Dat is, wat ook de NVM stelt, wat mensen anno 2017 willen: Ze willen wonen, werken en recreëren op dezelfde plek. Dat zorgt voor de grote woningdruk in de steden. Buiten Schagen zijn er vanuit de traditie enkele plaatsen waar altijd vraag naar woningen is. Zo willen mensen uit Wieringerwerf niet graag buiten hun dorp wonen en is er vanuit het landelijke gebied in Hollands Kroon ook vraag van jonge mensen naar betaalbare woningen in dat dorp. Kijken we wat verder weg, dan heeft Julianadorp altijd de functie van woonplaats van de mariniers gehad. Omdat de staat momenteel weer fors investeert in defensie, ligt het in de lijn der verwachting dat dit de vraag naar woningen in dat dorp opstuwt. Het landelijk gebied in Hollands Kroon zelf is een ander verhaal.”

Meer verkocht, toch fikse correctie

Dat blijkt uit de cijfers. In het laatste kwartaal van 2016 is in de Kop van Noord-Holland exclusief Den Helder van alle typen woningen meer verkocht, van tussenwoningen en hoekwoningen tot twee-onder-een-kap-huizen, vrijstaande woningen en zelfs appartementen. Opvallend genoeg ging de prijs van vrijstaande woningen echter met 8,8 procent gemiddeld onderuit. De verkooptijd van een vrijstaand huis steeg tegelijkertijd met ruim 41 procent, terwijl die veelzeggend genoeg over het hele jaar met 32 procent daalde. Er is kortom een fikse correctie in het laatste kwartaal opgetreden.

Andere typen woningen laten een ander beeld zien. De precieze cijfers zijn nog iet vrijgegeven, maar wel het totaalcijfer: ondanks dat de vrijstaande woningen het beeld van de herstellende woningmarkt in de Kop van Noord-Holland verbloemen dankzij die 41 procent, is de verkooptijd van alle woningen met slechts 9 procent gestegen. En dat geldt alleen voor het laatste kwartaal: over geheel 2016 is ten opzichte van 2015 de verkooptijd van alle woningen tezamen met ruim 19 procent gedaald.

Remmende ontwikkelingen

,,Maar de cijfers bevestigen niettemin wel dat de tijden van explosieve groei van de prijzen voorbij is”, stelt Van der Zijl. ,,Dat heeft niet zozeer met economische ontwikkelingen te maken, want de economie draait goed momenteel als wel met andere zaken. Ten eerste profiteren huishoudens nog onvoldoende van de economische opleving. Het bruto nationaal product blijft achter als het gaat om de bijdrage ervan aan de economische groei oftewel mensen hebben hun inkomen hoogstens met de inflatie zien meestijgen. Daarnaast wordt een steeds hoger inkomen van overheidswege gevraagd om een woning te kunnen kopen. Je mag nu maximaal 101 procent van de waarde van de woning lenen, in 2018 is dat honderd procent en zo gaat er elk jaar de komende jaren een procent af. Er gaan zelfs stemmen op om het tot tachtig procent te beperken. Dat zou betekenen dat de woningmarkt weer op slot komt te zitten, want je hebt mijns inziens 106 procent nodig om aan de wensen van de koper te voldoen. Nu moeten we al allerlei kunstgrepen uithalen om mensen aan een hypotheek op maat te helpen, als dit zo doorgaat wordt het straks onmogelijk. Vergeet niet dat mensen ook al op hogere kosten gejaagd worden door het langzamerhand afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.”

Daarin zit de eerder genoemde kanttekening bij de nuchtere Noordkop-woningmarkt: ,,Bepaalde bevolkingslagen dreigen met name door de steeds hogere inkomenseisen buiten de boot te vallen”, aldus Van der Zijl. ,,Dat zijn de ook in de landelijke media veelvuldig genoemde starters, maar daarnaast ook de ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemersgezin dat na het afsluiten van het bedrijf blijft zitten met een AOW en een lijfrentepolis. Dat is onvoldoende inkomen om de gewenste gelijkvloerse woning te kunnen kopen.”

Meerwaarde Verheul

Daarin zit onder meer de meerwaarde van Verheul, betoogt Van der Zijl. ,,Altijd dat persoonlijke contact zoeken met de klant. Je echt voor hem inzetten. En werken met mensen uit de regio die de klanten vaak persoonlijk kennen en dat stapje extra doen om hem en haar te helpen. Dat is waarom ik in 2015 voor dit bedrijf gekozen heb. Vervelende incidenten die je hoort uit grote steden van makelaars die hun handje ophouden bij de deur en de bezichtiging aan de klanten zelf laten of nog erger hun boekje te buiten gaan om een nog hogere verkoopprijs te bedingen, is Verheul vreemd. Wat er ook met de woningmarkt gebeurt, dat, zo kan ik verzekeren, zal altijd zo blijven.”

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten