Herstructurering of fusie/overname van de onderneming

Uw onderneming ontwikkelt zich en mogelijk loopt u met plannen voor een herstructurering of u wilt een onderneming overnemen of een fusie aangaan met een ander bedrijf. In dat geval is het belangrijk dat u ons vroegtijdig informeert over de plannen. In ieder geval voordat de uitvoering van de plannen daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Wij gaan dan voor u na in welke mate dit invloed heeft op lopende uitkeringen voor zieke werknemers op de ziekteverzuimverzekering(en) en welke invloed verdere instroom in de Ziektewet of WGA heeft op de veranderde situatie.

Denkt u daarbij met name aan de volgende wijzigingen:

  1. Wijziging van rechtsvorm
  2. Opzet van holdingstructuur met wijziging verloning van personeel naar een andere vennootschap
  3. Overname van een onderneming
  4. Fusie met een ander bedrijf

In al deze gevallen kan een wijziging in het te gebruiken loonheffingennummer waar het personeel in wordt verloond plaatsvinden.

Gevolgen eigenrisicodragerschap
Zo hangt het eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA rechtstreeks samen met het loonheffingennummer. Als je als ondernemer eigenrisicodrager wenst te blijven dan dien je dit bij het aanvragen van het nieuwe loonheffingnummer gelijk aan te geven. Als dit niet gebeurd kan dit pas weer bij het volgende uittredingsmoment. Uittreden kan namelijk maar 2 keer per jaar.

Daarnaast moet de impact worden vastgesteld van eerdere instroom in de WGA en Ziektewet. We willen daarmee voorkomen dat u voor ongewenste verrassingen komt te staan, doordat u plotseling zelf moet opdraaien voor lopende uitkeringen.

Gevolgen ziekteverzuimverzekering
Ook op de ziekteverzuimverzekering kan het impact hebben. Lopende verzuimdossiers kunnen mogelijk niet meer vallen onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering. Wij kunnen u dan verder adviseren om te zorgen dat lopende uitkeringen niet tussen wal en schip belanden.

Gerelateerde berichten