Het provisieverbod

U heeft een woning gekocht, u verandert van baan, of wilt weten wanneer u met pensioen kunt! En wat zijn de financiële gevolgen
als uprovisieverbod gisteren arbeidsongeschikt of werkeloos was geraakt, of erger nog als u of uw partner was komen te overlijden. Dit zijn een paar voorbeelden van impactvolle financiële vraagstukken die klanten dagelijks aan onze financieel adviseurs voorleggen. Gebruikelijk was het dat de klanten voor het advies geen aparte rekening ontvingen. Echter, financieel advies, de selectie van een passende verzekering en de begeleiding bij het sluiten was nooit gratis.

De vergoeding voor onze diensten waren in het verleden onderdeel van de prijs van het financiële product, ook wel provisie genoemd. Deze situatie verandert met ingang van 1 januari 2013. Provisie is vanaf 1 januari 2013 voor complexe en impactvolle financiële producten wettelijk verboden. De betaling van het advies loopt niet langer meer via het financiële product. Het wordt hierdoor transparant aan wie u wat betaalt. U betaalt dus een lagere prijs voor het financiële product. Een goede ontwikkeling vinden wij. Daarom hebben wij niet gewacht op de invoering van het wettelijk verbod op provisie. De afgelopen jaren zijn met veel klanten al afspraken gemaakt over de toegevoegde waarde die wij leveren en de rechtstreekse vergoeding hiervoor.

Gelukkig is het sinds een aantal maanden ook wettelijk mogelijk om de advieskosten gespreid te betalen. In het ‘oude’ systeem werden de advieskosten immers ook gespreid betaald. Namelijk over de gehele looptijd van het financiële product. De periode van gespreide betaling voor advies is nu maximaal 24 maanden. Dit maakt dat onafhankelijk financieel advies nog steeds betaalbaar is. Wel is het opvallend dat veel klanten nog niet over het provisieverbod zijn geïnformeerd. Een landelijke informatiecampagne is er niet geweest. Jammer omdat per 1 januari het wettelijk verbod op provisie voor complex en impactvolle financiële producten ingaat. Iedereen zal hier vroeg of laat mee te maken krijgen.

Inmiddels zijn wij volledig ingericht als een adviesorganisatie die volgens de nieuwe regels werkt. Omdat wij achter de schermen voortdurend werken aan het vertrouwen van onze klanten kunnen wij ook in 2013 onze klanten goed, persoonlijk en vooral onafhankelijk blijven adviseren.  

Gerelateerde berichten