Inleg spaarloonregeling eindigt

De miljoenennota bevestigt dat met ingang van 1 januari 2012 nieuwe inleg op bestaande spaarloonregelingen niet meer mogelijk is. Veel levensverzekeringen, ook die zijn afgesloten in combinatie met een hypothecair krediet, worden gefinancierd uit de inleg op spaarloonregelingen.

 


plaatje_bij_spaarloon

Wij wijzen u daarom op deze wezenlijke wijzigingen in de wetgeving. Maakt u gebruik van uw spaarloonregeling om verzekeringen te financieren, dan is dat binnenkort niet meer mogelijk. Wij kijken graag met u welke alternatieven er voor u zijn.

Afbouw levensloopregeling

Ook de levensloopregeling wordt in de komende tijd afgebouwd. Werknemers die op 1 januari 2013 nog geen 58 jaar zijn, krijgen bij de invoering van de vitaliteitsregeling het levenslooptegoed dat dan is opgebouwd, na inhouding van belasting, in één keer uitbetaald. Dit kapitaal mag eenmalig gunstig worden ingebracht in een nieuw op te zetten vitaliteitsregeling. Per jaar mag maximaal € 20.000 worden ingelegd. Bij de omzetting van levensloop naar vitaliteitsregeling geldt dit maximum niet. Ook een hoger bedrag dat vrijkomt uit de levensloopregeling mag in een keer worden ingebracht in de vitaliteitsregeling. Of voor u deelname aan de vitaliteitsregeling passend is, vraagt om een persoonlijk advies. Roept u gerust onze hulp hiervoor in.

 

Gerelateerde berichten