Kabinet maakt ruimte voor woningbouw Noord-Holland

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat het een investeringspakket ten grootte van een half miljard heeft vrijgemaakt om het Noorderkwartier, het gedeelte van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, beter te ontsluiten. Het gaat hierbij om wegverbredingen en een verbetering van het openbaar vervoer tussen Hoorn en Amsterdam, maar ook om het lokale wegennet beter op elkaar aan te laten sluiten. In het verlengde hiervan moet de investering de weg vrijmaken voor het realiseren van 40.000 extra woningen in de regio boven Amsterdam. Het is nog onbekend hoe de regionale verdeling van de te bouwen woningen zal zijn en of dan wel in welke mate de Kop van Noord-Holland hiervan profiteert.

Gerelateerde berichten