Ketenregeling weer terug naar drie jaar

Het blijft zo dat het vierde contract voor bepaalde tijd, een vast contract is. Wel mogen er gedurende 36 maanden contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten. Dat is in 2019 nog 24 maanden. Op de verruiming van 24 naar 36 maanden kan nu al geanticipeerd worden. Een arbeidsovereenkomst die in 2019 wordt verlengd en pas na 1 januari 2020 de termijn van 24 maanden overschrijdt, wordt na 1 januari 2020 niet meer automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Die overeenkomst kan dus nu al voor een langere periode worden aangegaan.

De tussenpoos moet straks ook nog steeds 6 maanden zijn, voordat er een ‘nieuwe’ keten ontstaat. In een CAO mag voor bepaalde gevallen wel een korte tussenpoos worden afgesproken.

Gerelateerde berichten