Klant centraal en provisie uitgebannen

Mede door de oproep vanuit de branche én de maatschappij is het belang van de klant de laatste jaren steeds meer centraal komen te staan. Adviseurs die zich louter laten leiden door het financiële product dat de hoogste provisie oplevert, verdwijnen steeds meer uit beeld.
De klant en daarmee een deskundig advies staan steeds meer voorop!

Iedere adviseur moet het belang van de zorgplicht van de klant in gaan zien en de kosten van de adviseursbeloning moeten nog inzichtelijker worden. Daaraan wordt nog steeds gewerkt door diverse betrokken partijen. Hoewel niet alle partijen in de financiële branche alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren omarmen, kan in het algemeen wel worden gesteld dat de branche achter het pakket van maatregelen staat die ervoor moeten zorgen dat een dienstverlener zijn klanten duidelijk(er) maakt welke diensten hij verleent en welke prijs hij daarvoor rekent. In samenhang met genoemd pakket van maatregelen zijn ook regels uitgewerkt om de vakbekwaamheid van financiële dienstverleners beter te borgen.

Het advies moet transparanter en klantgerichter. Vanaf 1 januari 2013 zal de adviserend tussenpersoon voor zijn advies altijd direct worden beloond door de klant want dan geldt er een algeheel provisieverbod voor onder andere complexe financiële producten. Met die maatregel is ook tegemoet gekomen aan de wens van de vraag uit de Markt. Ook P.H. Verheul Assurantie Makelaars B.V. omarmt deze wijze van belonen.
U zult de komende tijd daarmee in aanraking komen doordat wij per dienst een
dienstverleningsovereenkomst met u aangaan.

W.J.M. ( Bill ) Kaandorp FFP REB (bron: D&B)

Gerelateerde berichten