Makelaardij ontstond in Nederland in de Middeleeuwen

Makelaardij ontstond in Nederland in de Middeleeuwen

De makelaardij kent een vrij jonge geschiedenis als men de historie van menselijke bebouwing in acht neemt. De mens begon 500.000 tot 300.000 jaar geleden zich te vestigen in zowel grotten als hutten. Dat laatste kan beschouwd worden als de eerste vormen van bewoning zoals die gangbaar zou worden onder mensen. Van een ver- of aankoop van woningen was destijds echter geen sprake: mensen waren nomaden die van het ene naar het andere gebied trokken, net waar het meeste voedsel aanwezig was.

Pas tijdens de laatste ijstijd, rond 12.000 jaar voor Christus, nam bewoning van hutten toe ten koste van de bewoning van grotten. De woningen werden groter en ook steeds vaker in groepsverband geplaatst waarbij de eerste dorpen ontstonden. Toch duurde het tot rond 4.000 voor Christus totdat de landbouwrevolutie doorzette en de eerste steden ontstonden. Dat was in Mesopotamië in het huidige Irak (https://historianet.nl/beschavingen/7-redenen-dat-de-beschaving-in-mesopotamie-begon)

Verkoop dan wel erfoverdracht van huizen vond echter rechtstreeks plaats. Makelaars kende men destijds nog niet. Waar ons beroep als eerste is ontstaan is nog een mooie vraag waar wij het antwoord niet op weten. Wel weten wij wanneer het beroep in Nederland het licht zag: het jaar 1284. Destijds gaf graaf Floris V aan de stad Dordrecht het recht om makelaars aan te stellen. Een compleet historisch overzicht van toen tot nu is te vinden via deze link van onze brancheorganisatie NVM: https://www.nvm.nl/over-nvm/geschiedenis-van-de-makelaardij/

Gerelateerde berichten