MEDEWERKERS WERKEN OP KANTOOR EN THUIS, VERHEUL – VAN DER VOORT GAAT 100% DOOR!

Als gevolg van de adviezen en maatregelen vanuit de overheid en RIVM, in het bijzonder die van 9 en 15 maart jl., hebben wij een belangrijke beslissing genomen: Verheul – Van der Voort werkt veilig door, waar nodig vanuit huis.

Verheul – Van der Voort blijft tot minimaal 6 april aanstaande op deze wijze werken. De processen, software en systemen van Verheul – Van der Voort zijn hier zo veel mogelijk op ingericht. We gaan zo goed mogelijk door.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de gezondheid van onze relaties, partners, medewerkers en bezoekers te beschermen en daarmee een bijdrage te leveren aan het beperken van het aantal besmettingen. Daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen:

  • Onze collega’s werken waar nodig vanuit huis. Uiteraard zijn alle collega’s telefonisch en per e-mail bereikbaar.
  • Als gevolg van het besluit om scholen te sluiten, stellen wij onze medewerkers in staat om gepast om te gaan met de situatie.
  • Professionaliteit en onze kwaliteit van dienstverlening staat in een hoog vaandel. Wel vragen wij om begrip wanneer u een thuiswerkende collega spreekt en daar huiselijke geluiden hoorbaar zijn. Ook als uw telefoontje of e-mail langer onbeantwoord blijft.

Onze interne- en externe evenementen hebben wij geannuleerd. Wij verwelkomen volgens de RIVM voorschriften nog gasten bij ons op kantoor.

Deze maatregelen blijven in ieder geval tot 6 april 2020 van kracht.

Heeft u binnenkort een afspraak met een van onze collega’s?
U even bellen om te bespreken of de afspraak fysiek door kan gaan of dat dit bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen kan. Onze collega’s zullen dat ook vragen.

Bij het plannen van fysieke contacten zullen wij gesprekspartners actief informeren naar hun gezondheidstoestand en hen te verzoeken de hygiëne adviezen van RIVM na te leven. Fysieke bijeenkomsten met meerdere personen zullen we vermijden.

Communicatie en vaste contactpersoon
Wij werken verder aan de hand van een communicatieplan. André Vendrig
(0223-747436) treedt (als algemeen directeur) op als vaste contactpersoon voor alle interne communicatie en vragen. Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds bij hem of bij uw vertrouwde contactpersoon(-personen) terecht.

Tot slot
Uiteraard houden wij u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. We zijn u erkentelijk voor feedback, tips en aanbevelingen over hoe we u in deze bijzondere omstandigheden van dienst zijn.

Anna Paulowna, maandag 16 maart 2020

Gerelateerde berichten