Wij geven onze klanten elke dag een hand

wij zijn Verheul - Adviseurs voor het leven!

“Verzekeren doe je bij Verheul.” We zijn er best trots op dat dit gevleugelde woorden zijn in de Noordkop.
Noord-Hollanders zijn meestal zuinig met complimenten, want je maakt geen ophef over wat vanzelfsprekend is.

Verheul - Persoonlijk en vertrouwd

Onze missie
Verheul is de deskundige en vertrouwde partner die werkt aan langdurige relaties en zorgt voor betaalbare zekerheid, in alle omstandigheden.

Onze kernwaarden

Verheul

  • staat voor een onafhankelijke en professionele dienstverlening;
  • handelt naar de normen en waarden van de samenleving, waarvan wij onderdeel zijn;
  • vindt het belangrijk om relaties op een eerlijke en transparante manier van dienst te zijn;
  • geeft zijn relaties een helder inzicht in hun huidige financiële positie en in ontwikkelingen waarmee zij in de toekomst te maken kunnen krijgen;
  • respecteert het vertrouwelijke karakter van de informatie waarvan onze medewerkers kennis nemen.

Onze visie
Wij willen onmisbaar zijn. Daarom werken wij aan langdurige verbintenissen. Wij zijn betrokken bij onze relaties en wij behartigen hun belangen op een manier die je je beste vrienden toewenst. Op deze manier willen wij onze relaties optimaal helpen bij het behalen van hun persoonlijke en zakelijke doelstellingen. Onze toegevoegde waarde blijkt uit onze kwaliteit van werken die wij tegen een redelijke prijs aanbieden. Om onze kosten zo laag mogelijk te houden hanteren wij moderne technologie en beproefde werkmethoden. Wij investeren vooral in onze medewerkers die onze kwaliteiten waar moeten maken. Zij zijn de partners die steeds beschikbaar zijn om onze relaties de benodigde zekerheid te bieden.

Onze ambities
Persoonlijke dienstverlening
Financiële dienstverlening is onze kernactiviteit. Met makelaardij, particuliere en zakelijke verzekeringen en inkomensvoorzieningen als specialismen. Onze relaties zoeken zekerheid voor hun primaire levensvoorzieningen op het gebied van inkomen, leven, wonen en ondernemen. Met een planmatige aanpak stellen wij hen in staat financieel weerbaar te zijn bij verwachte en onverwachte gebeurtenissen.
Wij zijn persoonlijk in onze contacten. Tegelijkertijd zijn wij groot genoeg om specialist te zijn.

Kwaliteit
Wij willen onze relaties het beste bieden op het gebied van financiële zekerheid bij leven, wonen, werken, ondernemen en pensionering.

Betrouwbaar
Wij zijn betrouwbaar in alle facetten van ons werk. Relaties kunnen er van op aan dat wij begrijpelijk communiceren en dat wij onze afspraken nakomen.

Vakbekwaam en betrokken
Als adviseurs zijn wij financiële specialisten op het gebied van wonen, werken en ondernemen. Als belangenbehartigers maken wij onze relaties wegwijs in complexe materie.
Wij zijn altijd en makkelijk bereikbaar. Wij bieden dienstverlening op maat en houden steeds rekening met de persoonlijke omstandigheden van onze relaties. Wij begrijpen wat nodig is om problemen op te lossen en kansen te benutten. Door vooruit te denken ondernemen wij tijdig actie en voorkomen wij problemen.

Wij zijn vakmensen met een actuele kennis en een brede ervaring. Dankzij opleiding en permanente bijscholing  kennen wij het grote aanbod aan financiële producten en juridische en fiscale mogelijkheden. Hiermee worden onze relaties in staat gesteld persoonlijke en passende keuzes te maken.

De strategie van de Verheul Groep:
Om de missie te verwezenlijken wil de Verheul Groep een onafhankelijke professionele financiële dienstverlener zijn die:

  1. Effectief werkt, scherp geprijsd is en als zodanig concurrerend is.
  2. Klantbelang voorop stelt en de afgesproken kwaliteit levert.
  3. Zich aan normen en regels houdt en daarmee continuïteit en voorspelbaarheid biedt.
  4. Haar medewerkers uitdagend werk in een slagvaardige organisatie biedt.

Wij werken actief met jongeren

Via werken-leren leiden wij jongeren uit onze regio op via de Finance Academy. Zo leren ze op MBO+ niveau het financiële adviesvak. Continue hebben wij 5 tot 10 jongeren in opleiding en inmiddels al 6 oud-studenten in vaste dienst.

Wij werken voor onze relaties

Om onze relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij contacten met de gehele inkoopmarkt van geldverstrekkers, verzekeraars en andere financiële instelleningen. Uiteindelijk werken wij voor 1 partij: onze klanten.

Regionaal betrokken

Met vier kantoren is Verheul altijd dichtbij. Wij kennen de hele regio en haar inwoners als geen ander. Dat vergemakkelijkt aan- en verkopen, het helpen bij schades, het inschatten van de risico’s van ondernemers en het inzetten van onze brede netwerk.

Relaties en collega’s blijven lang bij ons

Bij Verheul blijven collega’s vaak lange tijd werken. Vanuit een 1e of 2e baan leren zij het vak, onze relaties en onze kernwaarden kennen. Wij zijn er -altijd- voor klanten als het nodig is. Onze klanten waarderen het als ze dan kunnen rekenen op de vertrouwde Verheul-collega’s.

Uw Adviseurs

verkochte woningen per jaar

vestigingen

gemiddeld in de verkoop

gemiddelde klantbeoordeling

Onze Columns

ONZE KEURMERKEN