Nieuwe NHG regels per 1 juli 2013

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie, een soort van verzekering, die afgegeven wordt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. U kunt deze garantie “aanschaffen” bij het aangaan van een hypotheek om een huis te financieren. Mocht u uw huis (moeten) verkopen, bijvoorbeeld door werkeloosheid, door een overlijden van een partner of een scheiding en de opbrengst van de verkoop is niet voldoende om de hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt de Stichting WEW het verschil, de restschuld aan de bank. Uiteraard zijn hier allerlei voorwaarden voor, uw hypotheekadviseur of contactpersoon bij de bank zal u hierover graag voorlichten.

Stimulering

Omdat de woningmarkt nogal slecht draaide heeft indertijd de minister van VROM besloten om de NHG grens te verhogen tot €350.000. Tot deze waarde kon u een NHG garantie aanvragen op uw woning. Per 1 juli 2012 was deze grens al verlaagd tot €320.000, daarboven was het niet meer mogelijk om een NHG te verkrijgen. Dit betrof tijdelijke maatregelen, per 1 juli 2013 wordt de NHG grens wederom verlaagd, ditmaal naar €290.000. Is dit de enige maatregel die verandert? Nee, er is nog meer.

Kosten

Voor het verkrijgen van de NHG dekking wordt een éénmalige kost in rekening gebracht, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze wordt verhoogd van 0,70% naar 0,85% van het geleende bedrag. Doorgaans wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de verlaging die u krijgt op uw hypotheekrente, immers, de bank loopt veel minder risico. Als laatste vindt er nog een beperking plaats van de zogenaamde financieringslastpercentages, het maximale bedrag wat u kunt lenen ten opzichte van uw (gezamenlijk) inkomen.

Gevolgen   

Op de vraag wat de gevolgen voor de woningmarkt zullen zijn, is het natuurlijk altijd moeilijk om in die glazen bol te kijken en de toekomst te voorspellen. Maar voor zoekers, met name starters, betekent het dat het wat moeilijker kan worden om over te gaan tot aankoop. Men kan minder kiezen, minder lenen en het wordt wat duurder als men van NHG gebruik wilt maken. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat er nog behoorlijk wat consumenten besluiten om toch voor 1 juli 2013 een bod te doen en over te gaan tot aankoop. En juist nu, nu op dit moment de huizenprijzen erg laag zijn en er al de eerste signalen zijn van startende stijging van woningprijzen. Mogelijk toch een goed moment om eindelijk een bod te doen op het droomhuis wat u heeft zien staan op Huislijn.nl!

Drs. Ed W.M. van de Bijl, Algemeen Directeur VastgoedPRO

Bron: www.huislijn.nl

Gerelateerde berichten