Nieuwe ontbindende voorwaarden geeft koper van woning geen extra rechten

Het zogeheten bouwkundig voorbehoud, dat sinds 1 februari standaard is opgenomen in een koopcontract, verandert vooralsnog de machtsverhoudingen tussen koper en verkoper van een woning niet wezenlijk. Dit ondanks de overeenkomst die de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de makelaarsorganisaties NVM (waar Verheul toe behoort), VBO en VastgoedPro hebben gesloten. Deze overeenkomst komt er op neer dat verkopers achteraf aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor verborgen gebreken in hun huis.

Om een en ander in perspectief te plaatsen: het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nog op 1 augustus jongstleden een uitspraak gedaan die de juridische basis van de nieuwe regels wankel maakt. Wat is het geval: een koper van een woning had na de koop 24 gebreken in de woning geteld. Het ging hier om zaken als een slecht functionerende radiator maar ook om de slechte staat van het voegwerk in de garage. Een koper kan echter alleen aanspraak maken op herstel of schadevergoeding als de verborgen gebreken het normale gebruik van de woning in de weg staan. Dat was volgens de rechter in deze zaak niet van toepassing. Sowieso is het lastig voor een koper om bewijslast te verzamelen welke verborgen gebreken er zijn en wanneer die zijn ontstaan.

Bovenstaande zinnen zijn bewust in de hedendaagse tijd en niet in de verleden tijd geschreven. Het is namelijk nog even de vraag hoe zwaar het bouwkundig voorbehoud weegt in de afwegingen die een rechter maakt. Bovendien is het bouwkundig voorbehoud (nog) geen kopersrecht: een keuring kan door de verkoper worden geweigerd. Ook de koper kan er desgewenst vanaf zien. In al die gevallen moet het voorbehoud zichtbaar worden doorgehaald in de verkoopovereenkomst.

Het signaal dat de vijf toonaangevende organisaties afgeven is niettemin duidelijk: verkopers, wees eerlijk over de staat van je huis! In dat opzicht steunen wij het bouwkundig voorbehoud: het bevordert een eerlijke informatieverstrekking. Maar of het discussies achteraf vermindert of juist in heftigheid doet toenemen, daarover is veel onzekerheid door de wankele juridische basis.

André Vendrig
directeur Verheul Groep,
S
chagen, Anna Paulowna,
Wieringerwerf, Julianadorp.
Tel. 0223 – 52 17 50
Website: www.phverheul.nl

Gerelateerde berichten

5 november 2021

Verhuizing Verheul Schagen