Nieuwe regels twee verdieners

Per 1 januari 2012 gelden nieuwe hypotheekregels voor tweeverdienerstwee_verdieners
Deze aanpassing is een gevolg van de discussie die eind september woedde over het feit dat tweeverdieners met beide een bruto jaarinkomen van 20.000 euro, niet evenveel
kunnen lenen als een eenverdiener met een salaris van 40.000 euro.

 

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het hoogste inkomen bepalend is voor het percentage van het bedrag dat geleend mag worden. Per 1 januari wordt deze systematiek aangepast en wordt bij tweeverdieners niet meer uitgegaan van het hoogste inkomen, maar van het hoogste inkomen plus 1/3 van het tweede inkomen. Helaas is het niet zo dat daarmee tweeverdieners vanaf volgend jaar automatisch meer kunnen lenen. Weliswaar wordt de regeling verruimd, maar inmiddels is ook bekend geworden dat per 1 januari de percentages omlaag gaan. En dat betekent dat u per 1 januari minder kunt lenen, dan dat u nu zou kunnen.
Er geldt echter een uitzondering op deze regel. En dat is voor tweeverdieners met een bruto jaarinkomen tot 20.000 euro.
Voor deze groep betekent de nieuwe regelgeving wel een aanzienlijke verruiming.

De nieuwe normen gelden zowel voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) als voor hypotheken zonder NHG.
Wilt u weten wat de nieuwe regelgeving in uw situatie betekent? Vraag ons dan gerust om een berekening te maken op basis van uw gegevens.

Gerelateerde berichten