NVM in mei-bericht : woningmarkt wordt gezonder

NOORDKOP- Brancheorganisatie NVM komt met opvallende cijfers: de coronacrisis lijkt een louterend effect op het woningaanbod te hebben. Was dit aantal tot de corona-uitbraak in Nederland gedaald tot 30.160 stuks, inmiddels stijgt het woningaanbod. Het aantal te koop gezette woningen tijdens de intelligente lockdown ligt namelijk ruim drie procent hoger dan een jaar geleden. Tegelijkertijd neemt de verkoopsnelheid van de woningen nog altijd toe: er worden, zo laat de NVM weten, nog steeds meer woningen te koop gezet en verkocht als in de weken voor de crisis.

Het COVID-19 virus lijkt de huizenmarkt dan ook niet te raken. Zeker niet als in beschouwing wordt genomen dat er al reeds voor de coronacrisis tekenen waren die zouden kunnen zorgen voor een evenwichtigere woningmarkt. Zo is de markt in Amsterdam, vooral veroorzaakt door de hoge prijsniveaus, inmiddels ruimer dan in bijvoorbeeld Groningen.

,,Dat heeft ook met overheidsmaatregelen te maken”, stelt Hans Bos, Directeur Makelaardij bij Verheul. ,,Verwachte maatregelen zoals het beperken van AirBnB of het invoeren van een zelfbewoningsplicht hangen boven de markt en kunnen mogelijk ertoe leiden dat beleggers een pas op de plaats maken.” Onno Hoes, voorzitter van de NVM, ziet dat er eindelijk perspectief gloort voor woningzoekers die lange tijd buiten de boot zijn gevallen. ,,Er is minder druk op de markt en dat biedt kansen voor bijvoorbeeld starters die te maken hebben met veel concurrentie”, aldus Hoes.

Minder druk op de markt betekent niet minder interesse, zoals uit de verkoopsnelheid blijkt. Het aantal verkochte woningen landelijk lag gedurende de zeven weken van ‘intelligente lockdown’ veelal tegen de drieduizend aan. Het aantal woningen dat te koop staat lag gedurende drie van de zeven weken boven de vierduizend, tikte één keer de 4500 aan en schommelde verder tussen de drieduizend en 3500. Kortom, het woningaanbod steeg inderdaad maar de grote schommelingen per week gaf ook aan dat ze ook weer snel verkocht werden.

Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen, onderschrijft datgene wat Verheul in de persoon van Hans Bos al eerder liet optekenen op deze website: ,,Ook uit de cijfers van Funda blijkt dat mensen nog steeds zeer geïnteresseerd zijn in een nieuw huis. Alleen al in de afgelopen week waren er ruim dertig procent meer contactverzoeken richting makelaars, variërend van bezichtigingsaanvragen tot telefoongesprekken, dan in dezelfde periode vorig jaar.”

Verschil per huizentype en regio

Het beeld verschilt wel per huizentype en per regio. Om dat eerste toe te lichten: in de afgelopen zeven weken werden er per week in de prijsklasse tussen 300.000 en 400.000 euro
gemiddeld ruim vijf procent meer woningen verkocht dan in de weken daarvoor. Terwijl in de uiterste klassen (woningen tot 150 duizend euro en die van een miljoen en meer) er gemiddeld ruim vijf procent minder woningen verkocht zijn.

Wat betreft de regionale verschillen: het aantal (onder voorbehoud) verkochte woningen aan de noordkant van Limburg, de regio Bergen op Zoom en Zeeuws-Vlaanderen is, in vergelijking met de weken voor de corona-uitbraak, met meer dan een kwart gedaald. In de regio Lelystad is verder het aantal transacties met bijna een kwart afgenomen. Regio’s waar juist ruim een kwart meer is verkocht zijn Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Drenthe en de Haarlemmermeer.

Noordkop

Maar in veel gebieden ging de verkoop gewoon in het tempo door zoals in de afgelopen jaren het geval was. Zo ook in de Noordkop. Hans Bos: ,,Als er al een verschil was, dan was dit het tempo waarin vrijstaande huizen in Hollands Kroon werden overgeschreven op een nieuwe eigenaar. De verkoop van dit huizentype liep ten opzicht van andere typen woningen wat achter, maar dat verschil is inmiddels grotendeels goedgemaakt. Verder was het ook in de afgelopen zeven weken gewoon erg druk voor onze makelaardij, zowel met mensen die hun huis wilden verkopen als met mensen die een huis wilden kopen als met mensen die hun hypotheek wilden oversluiten vanwege de lage rentestand.”

Grote steden

De NVM heeft ook de grote steden onder de loep genomen. Daarin blijkt dat Den Haag en Amsterdam het zo’n tien procent minder goed deden dan in de weken voor de crisis. Rotterdam scoort vijf procent minder, maar Utrecht daarentegen telt gemiddeld per week ruim tien procent meer verkopen dan vlak voor de crisis.

RIVM richtlijnen

Makelaars en taxateurs, ook bij Verheul, hebben sinds de coronacrisis snel geschakeld. Bezichtigingen kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM nog steeds plaatsvinden: door maximaal twee personen, met 1,5 meter afstand, deurklinken worden gedesinfecteerd etcetera. ,,Verheul hecht er net als de NVM waarde aan om niet van die regels af te wijken, ondanks het feit dat potentiële kopers soms aandringen om met meerderen een woning te willen bezichtigen”, vertelt Hans Bos. ,,Verder kun je bij ons ook afstand, via Facebook, Skype, Microsoft Teams of een andere vorm van beeldbellen, op afstand advies krijgen. Oftewel: wat qua dienstverlening niet fysiek hoeft doen wij ook zoveel mogelijk niet.”

Gerelateerde berichten