Ontwikkeling op huizenmarkt vraagt steeds meer maatwerk

Laten we beginnen met goed nieuws: het Nibud, Het Instituut voor Budgetvoorlichting, kwam vorige week naar buiten met zijn mening dat het inkomen van tweeverdieners zwaarder moet wegen bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Zij moeten kortom meer kunnen lenen. Dat voorstel staat in het adviesrapport dat het instituut aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De visie van het Nibud is een broodnodige opsteker in een tijd waarin de machthebbers in Nederland maar weinig lijken te denken aan de noden van jonge mensen die zich willen settelen. Zo zette twee weken geleden Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank, de huizenmarkt verder onder druk met zijn uitspraken aan journalisten dat de risico’s op de huizenmarkt zijn toegenomen door gestegen prijzen en risicovol gedrag van kopers. Daardoor heeft de DNB bepaald dat zes Nederlandse banken meer bufferkapitaal in huis moeten hebben voor de hypotheken die zij op de balans hebben. Het gaat in totaal om drie miljard euro extra kapitaal die ze in kas moeten hebben voor het geval de huizenmarkt in elkaar stort en hypotheken niet terugbetaald worden.

Volgens Knot voelen banken de pijn als de huizenmarkt begint te kantelen en consumenten uit angst minder gaan uitgeven. Dat heeft namelijk effect op de inkomsten van bedrijven die mogelijk financiële zorgen krijgen en dan komen hun betalingen (leningen) aan de banken in het geding.

Het is waarschijnlijk dat financiële instellingen door de bepalingen van de DNB nog meer zekerheid wensen te zien bij mensen die een hypotheek aanvragen.

En dan is er nog de stikstofcrisis. Na de boerenbranche roert de bouwsector zich ook, al zijn de vergunningprocedures per 11 oktober hervat. De spelregels blijven echter streng.  Zo moet van tevoren worden aangetoond dat projecten geen stikstof uitstoten of dat stikstof geen effect heeft op nabijgelegen natuurgebieden. Ook is nog onduidelijk in hoeverre gemeenten nu echt de draad weer oppakken, omdat onduidelijk is waaraan de procedures moeten voldoen. Bouwers hebben hun hoop gevestigd op een snelle oplossing die de drempelwaarde heet. Deze projecten zouden bij de uitstoot tijdens de bouw onder de gewraakte stikstofemissiewaarden blijven. Het is nog onduidelijk of dit echter standhoudt voor een rechtbank.

Onderwijl worden er dit jaar naar verwachting maar 50.000 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Ter vergelijking: vorig jaar werden 66.000 woningen gerealiseerd, terwijl de regering eigenlijk wil dat er 75.000 woningen gebouwd worden. De krappe woningmarkt wordt daardoor nog krapper. Tegelijkertijd lijkt voor een deel van de huizenzoekers het dak bereikt. De regionale markt laat een verwarrend beeld zien waarbij prijzen niet alleen binnen een regio, maar zelfs binnen enkele vierkante kilometers sterk verschillen. Bovendien is er een groot verschil in prijsontwikkeling per woningtype. Maar een rode lijn kan er niet uit getrokken worden: zo werden vrijstaande huizen in het derde kwartaal in Schagen fors duurder maar daalden twee-onder-een-kap huizen in prijs. En in Hollands Kroon werden hoekwoningen goedkoper, maar tussenwoningen duurder. Wel lijkt er een verband te zijn met de regio Den Helder/Texel waar de huizenprijs met ruim 16 procent steeg. Als deze traditionele uitwijkmogelijkheid qua betaalbare huizen voor alle woningtypen er niet meer is, ontstaat er waarschijnlijk een meer coherent beeld. Blijft staan dat de tegenstrijdige ontwikkelingen op de huizenmarkt meer dan ooit de deskundigheid van een makelaar vragen. Wilt u meer achtergrond over de huizenmarktontwikkelingen, neem dan contact met ons op.

 

Hans Bos

Directeur Makelaardij Verheul Groep,

Schagen, Anna Paulowna,

Wieringerwerf, Julianadorp.

Tel. 0223 – 52 17 50

Website: www.phverheul.nl

Gerelateerde berichten