Ook met corona stijgen de grondprijzen

Het was al bekend dat de coronacrisis de woningprijzen niet raakt en nu is bekend geworden dat ook de grondprijzen blijven stijgen. 50 procent van de gemeenten maakt namelijk de grondprijzen duurder. Opvallend is ook dat 65 procent van de gemeenten duidelijk maakt dat de coronacrisis de grondwaarde van woningen en werklocaties niet beïnvloedt. Ook opmerkelijk: 75 procent van de gemeenten geeft aan dat de coronacrisis geen invloed heeft op de beslissing om grond wel of niet aan te kopen. Een en ander wordt duidelijk uit de jaarlijkse Benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2020-2021 van ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep.

Wel zijn de grondprijsstijgingen wat aan het afvlakken. Slechts 17 procent van de gemeenten verwacht hogere prijsstijgingen dan 2,5 procent, dat was vorig jaar nog 28 procent.  60 procent van de gemeenten verhoogt daadwerkelijk in 2021  de grondprijzen met maximaal 2,5 procent. Ter vergelijking: de gemiddelde verwachte prijsstijging in de woningmarkt is 9 procent. Blijkbaar willen veel gemeenten de prijsstijgingen wat aan banden leggen in de huidige situatie in Nederland. Toch ziet hierin een tegenstelling, want de reeds genoemde 65 procent van alle gemeenten houdt weliswaar bij de grondprijsontwikkelingen rekening met effecten van de coronacrisis, maar neemt niettemin het besluit om de grondprijzen (beperkt) te verhogen. Ook blijft zoals gezegd 75 procent van alle gemeenten gewoon gronden aankopen ten behoeve van woningbouw of bedrijfspanden.

Wat betreft bedrijventerreinen verwacht slechts 10 procent van de gemeenten de prijzen in 2021 met meer dan 2,5 procent te laten stijgen. Vorig jaar was dat voor het verwachtingspatroon richting 2020 veel hoger: 20 procent van de gemeenten gaf toen aan een stijging van meer dan 2,5 procent  voor te staan. Het aandeel gemeenten dat de prijzen op hetzelfde niveau houdt is min of meer gelijk gebleven (in 2020 40%, voor 2021 39%). Het geeft andermaal aan dat de coronacrisis op de grondprijzen geen of slecht een beperkt effect heeft.

Gerelateerde berichten