Oppassen met goedkope AOV’s

Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid (AOV’s) zijn duur. Verzekeraars brengen daarom AOV’s op de markt die goedkoop zijn, maar wel een erg magere dekking hebben.
Deze budget AOV’s bevatten bijvoorbeeld medische uitsluitingen, beperkingen in uitkeringsduur en -hoogte en flinke startdrempels.

Volgens het rapport van de AFM zijn deze verzekeringen vaak zo uitgekleed dat deze niet nuttig meer zijn en niet aan de eisen van de cliënt voldoen. Dit leidt, zo blijkt uit onze praktijk, tot teleurstellingen bij ondernemers die er gebruik van willen maken. Een passende AOV hangt af van heel veel factoren. Zo worden in veel van deze polissen psychische ziekten uitgesloten.

Vaak zijn er ook startdrempels; de ondernemers moet wel voldoende geld achter de hand hebben om de eerste tijd zonder inkomen door te komen. Soms eindigt de verzekering na een paar jaar. Maar hoe zeker is het dat de ondernemer daarna weer voor zijn eigen inkomen kan zorgen? Kan hij gemakkelijk weer ander werk vinden of moet de zaak verkocht worden? Of: is de zaak wel te verkopen? Vragen en vragen. Een ondernemer kan dan ook niet zonder een goed individueel advies.

Maar volgens de AFM is het met deze hulp slecht gesteld. De materie is dermate belangrijk dat wij, in tegenstelling tot veel verzekeraars, extra kwaliteitseisen stellen aan onze adviseurs. Ook brochures maken vaak onvoldoende duidelijk wat de risico’s zijn van verzekeringen met beperkte dekking.

W.J.M. ( Bill ) Kaandorp FFP REB (bron: kvk)

Gerelateerde berichten