Oprichting kennis- en kredietcoöperatie voor ondernemers

Verheul voegt de daad bij het woord en sticht binnenkort een kennis- en kredietcoöperatie molen small
voor de Noord-Kop. Hierin gaan ondernemers samenwerken om zelf in hun financieringsbehoefte te voorzien. “De eerste reacties op ons initiatief waren positief.
Dat was voor ons aanleiding om het idee verder te bespreken met een aantal ondernemers,” zegt André Vendrig, algemeen directeur van Verheul. André Vendrig: “In de huidige economische omstandigheden is het voor veel ondernemers lastig om financiering te krijgen.
Banken zijn terughoudend of komen met bijna onmogelijke voorwaarden. We hebben voor dit probleem een oplossing gevonden in de vorm van een samenwerking met MILK Kennis & Kapitaal Groep.”

De coöperatie die samen met ondernemers wordt opgezet, heeft als doel ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt door kapitaal en kennis beschikbaar te stellen en ondernemers bij elkaar te brengen. Leden van de coöperatie brengen kapitaal in, minimaal 1.000 euro om de toetredingsdrempel laag te houden. Zij krijgen over dit bedrag een rentevergoeding van 3,2 procent en jaarlijks een aandeel in de winst. Met het kapitaal financiert de coöperatie initiatieven van ondernemers die daarvoor niet hoeven aan te kloppen bij banken.

“De coöperatie staat niet alleen in financiële zin dichtbij de ondernemers,” zegt André Vendrig. “We denken ook aan het inzetten van ondernemers of oud-ondernemers. Met hun kennis en ervaring kunnen zij bijdragen aan succesvol ondernemen. Om het ons-kent-ons principe kracht bij te zetten, hebben we een speciale groep voor Noord Holland (Noord) ingegricht”

Ondernemers in de Noordkop kunnen zich aanmelden voor de kennis- en kredietcoöperatie.
Voor meer informatie over dit concept of MILK Kennis & Kapitaal Groep: https://bit.ly/NzaFeG.

Gerelateerde berichten