Meer over ons

BELONINGSBELEID VERHEUL GROEP

De Verheul Groep is een onderneming die blijft ontwikkelen en zich blijft aanpassen op de samenleving. Daarnaast bouwen wij samen met onze zusterbedrijven een toonaangevend landelijke financieel dienstverlener: Alpina Group. Onderdeel hiervan is o.a. harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de individuele ondernemingen die inmiddels tot de groep behoren.

Beloningsbeleid Verheul Groep

De Verheul Groep is een onderneming die blijft ontwikkelen en zich blijft aanpassen op de samenleving. Daarnaast bouwen wij samen met onze zusterbedrijven een toonaangevend landelijke financieel dienstverlener: Alpina Group. Onderdeel hiervan is o.a. harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de individuele ondernemingen die inmiddels tot de groep behoren.

Het belangrijkste uitgangspunt binnen ons huidige en het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid is dat geen van de op te nemen beloningscomponenten prikkels mogen bevatten die er toe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd of die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor eventuele variabele beloningscomponenten.

Voor bepaalde commerciële- en managementfuncties hebben wij een uniforme, eenduidige (individuele) prestatiebeloningsregeling waarbij volledig wordt voldaan aan de criteria van het Beheerst Beloningsbeleid conform de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo).

Dat wil zeggen: de prestatiecriteria waarop de variabele beloning wordt gebaseerd omvatten haalbare doelen en maatregelen waarop de medewerker een zekere directe invloed heeft. Zij moedigen het nemen van (excessieve) risico’s bij de verkoop van producten/diensten niet aan, houden rekening met de belangen van klanten en zijn in lijn met de ondernemingsstrategie en waarden van de organisatie. Om het niveau van de variabele vergoeding te bepalen wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Daarbij mag de hoogte van de totale variabele beloning niet boven de 20% (bonus cap) van het vaste salarishuis uitkomen. Ook moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria.

Bij onze onderneming(en), waar kwaliteit- en klantbelang voorop staan, vinden wij dit heel vanzelfsprekend, passend en logisch. Als u vragen heeft, kunt u ons te allen tijde om uitleg vragen.

Verzekeringsportefueille op maat

Voor bedrijven en instellingen leveren wij alleen maatwerk. Geen bedrijf, instantie of non-profit organisatie is hetzelfde. Wij stellen ondernemers en beslissers in staat de juiste keuzes de maken welke risico’s ze financieel overdragen onder welke voorwaarden.

Adviseren en ontzorgen

De Assurantie-Taxatie is een goed voorbeeld van de langetermijnstrategie van Verheul om haar relaties te adviseren en te ontzorgen in het heden én in de toekomst.

Onze Columns

ONZE KEURMERKEN