Het Verbond van Verzekeraars heeft in het Protocol bij betalingsachterstanden afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met betalingsachterstanden. Wij houden ons aan dat protocol. Wat u van ons kunt verwachten in geval u de premie(s) niet kunt betalen, kunt u lezen in dit protocol.

Verzekeringsportefueille op maat

Voor bedrijven en instellingen leveren wij alleen maatwerk. Geen bedrijf, instantie of non-profit organisatie is hetzelfde. Wij stellen ondernemers en beslissers in staat de juiste keuzes de maken welke risico’s ze financieel overdragen onder welke voorwaarden.

Adviseren en ontzorgen

De Assurantie-Taxatie is een goed voorbeeld van de langetermijnstrategie van Verheul om haar relaties te adviseren en te ontzorgen in het heden én in de toekomst.

Onze Columns

ONZE KEURMERKEN