Financieel adviseurs die op de rem durven trappen

Zo lang wij klanten adviseren over hun financiële zaken doen wij dat vanuit een onafhankelijke positie. Dat heeft een voor de hand liggende reden. Wij hechten veel waarde aan een langdurige relatie. Dat bereik je met betrouwbare adviezen, met diensten en producten die de klant nodig heeft, kan betalen en die geen onnodige risico’s opleveren.

Sinds 2013 zijn klanten wettelijk verplicht zelf rechtstreeks te betalen voor (complexe) financiële adviezen. Wij stellen daar een grondige en betrouwbare kennis van zaken tegenover. Al onze financiële adviseurs hebben de vakopleiding financieel adviseur gevolgd en scholen zich jaarlijks actief bij om actuele ontwikkelingen paraat te hebben. Onze financieel adviseurs combineren een all round kennis van zaken met specialismen als hypotheken, pensioenen, kredieten en sparen. Zij weten de weg in het groeiende aanbod aan financiële producten die ingewikkeld zijn en elk hun eigen voorwaarden hebben. Samen met de klanten brengen de adviseurs hun huidige en toekomstige financiële situatie in kaart. Zij zoeken het product dat klant nodig heeft en beoordelen of de financiële last een verantwoorde uitgave is. Zij dienen het belang van de klant door zo scherp mogelijk in te kopen.

Meegroeien met klanten

Onze adviseurs zijn gewend om met concrete voorstellen aan te geven hoe klanten hun financiële wensen kunnen realiseren. Over welke keuzes zij een beslissing moeten nemen en wat daarvan de consequenties zijn. Zij groeien mee met de ontwikkeling van klanten. Van een eerste hypotheek naar een grotere woning of een tweede huis, een zakelijke financiering, een studiefinanciering, vermogensgroei, een pensioenvoorziening. Wat klanten voor ogen staat, vertalen wij in een financiële planning. Wij zijn betrokken bij klanten en tegelijk buitenstaanders die nuchter en zonder emotionele betrokkenheid naar de plannen kijken en niet schromen om op de rem te trappen als dat nodig is.

financieel experts

gemiddelde beoordeling

hypotheekadviezen per jaar

verkochte woningen per jaar

Awesome Customers

Our Partners