PBL stelt dat woningnood nog jaren duurt

De woningnood is niet alleen nog lang niet voorbij, maar de schaarste op de woningmarkt neemt zelfs verder toe de komende jaren. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Wonen na de verkiezingen’.

Het PBL denkt na het onderzoek dat het huidige tekort van 331.000 huizen op de woningmarkt in 2025 is opgelopen naar 419.000. Hoge huizenprijzen, lange wachttijden en hoge huren zijn samengevat het scenario voor nu en de komende vijf jaar. Daarvan worden starters en middeninkomens wederom het slachtoffer. Het optuigen van een Ministerie van Wonen  lost het probleem niet op, omdat het dieper zit dan alleen in de politiek. Zo is er een schrijnend tekort aan vakmensen, een tekort aan ambtenaren op gemeentelijk niveau om bouwprojecten voor te bereiden, lange aanlooptijd van bouwmaterialen en worden huishoudens gemiddeld steeds kleiner waardoor de schaarste verder wordt aangewakkerd.

Sommige issues kunnen redelijk snel worden opgelost zoals de strubbelingen op het gemeentekantoor, maar het tekort aan vakmensen is al enkele jaren een structureel aandachtspunt.  Het aantal openstaande vacatures in de bouw is sinds het einde van de financiële crisis vervijfvoudigd.

De aanpassingen aan de overdrachtsbelasting die dit jaar werden ingevoerd hebben onderwijl ook niets ten goede veranderd. Sterker nog, ze hebben slechts tot een prijsopwekkend effect geleid. Alleen al in januari gingen de huizenprijzen gemiddeld met 2,5 procent omhoog. Het maakt dat na de Rabobank ook ABN Amro de vooruitzichten voor de woningmarkt bijstelt. Dat wil zeggen: woningen worden ook dit jaar een stuk duurder dan de bank eerder had ingeschaald. Ging ABN Amro eerst uit van 5 procent, nu is dat 7,5 procent. En dat wordt mogelijk nog meer mocht de economie snel herstellen nadat iedereen gevaccineerd is tegen COVID-19.

Gerelateerde berichten