Veelgestelde vragen over de regeling

Nemen alle verzekeraars die bij de brancheorganisatie van verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, zijn aangesloten deel aan de Directe Schadeafhandeling?
Ja, Directe Schadeafhandeling (DSA) is verplicht voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars en de gevolmachtigd agenten waarmee zij samenwerken.

Verandert er iets aan het product de WA-verzekering?
Nee, aan het product Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) verandert niets. De Directe Schadeafhandeling is een dienstverleningsconcept.

Ga ik nu meer premie betalen omdat de verzekeraar het verhaal gaat doen?
Nee, deze nieuwe regeling heeft geen stijging van de premie tot gevolg. Het is een service die verzekeraars aan hun verzekerden met alleen een WA-verzekering vanaf 1 juli 2021 bieden. Doel van deze nieuwe regeling is u sneller te helpen. Ook door op deze nieuwe manier de kosten van het verhalen van schade te beperken.

Is er een verschil tussen de vergoeding als ik zelf de schade ga verhalen bij de aansprakelijke partij?
Nee, u krijgt precies hetzelfde als u de schade zelf verhaalt bij de aansprakelijke partij.

Wat is het gevolg als ik een aanrijding heb met een onverzekerde tegenpartij?
U moet in eerste instantie de onverzekerde partij aansprakelijk stellen. Wanneer de onverzekerde partij niet reageert of niet bereid is om de schade te vergoeden, dan kunt u uw claim indienen bij het Waarborgfonds voor het Motorverkeer. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Er zijn wel voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen. De Directe schadeafhandeling (DSA) is in deze situaties, maar wij helpen onze klanten bij het indienen van de claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wanneer is de Directe Schadeafhandeling wel en niet van toepassing?

Directe schadeafhandeling is van toepassing in de volgende gevallen:

– Bij een botsing met een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig;
– Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing;
– Zowel de personenauto als het andere motorrijtuig moet zijn voorzien van een Nederlands kenteken geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing bij:

– Letsel- en overlijdensschade;
– Wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is;
– Wanneer de aansprakelijkheid niet komt vast te staan;
– Wanneer er geen geldige Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen(WAM)-verzekering is (geschorst, niet toegestane WAM-uitsluiting).

Bij schade

Ik heb een schade gehad vóór 1 juli. Kan ik een beroep doen op de regeling?
Nee, de nieuwe regeling geldt voor schades die op of na 1 juli 2021 zijn ontstaan. 

Mijn verzekeraar vindt dat ik (ook) aansprakelijk ben en vergoedt de schade niet of maar gedeeltelijk. Wat kan ik doen?

Uw verzekeraar vergoedt wat de tegenpartij moet betalen. Denkt u dat de tegenpartij (helemaal) aansprakelijk is en dat er meer betaald moet worden? Schakel dan uw rechtsbijstandsverzekeraar in. U kunt de schade ook zelf of via ons als adviseur claimen bij de verzekeraar van de andere partij. 

Ik ben aangereden maar de tegenpartij is doorgereden, wat nu?

Is de ander doorgereden en weet u niet wie het was? Vervelend, want dan geldt de regeling niet.

U kunt uw claim indienen bij het Waarborgfonds voor het Motorverkeer. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Er zijn wel voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor je zinvol is om een claim in te dienen. Wij kunnen u als adviseur helpen bij het indienen van de claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Een fietser is tegen mij aangereden. Kan ik dit verhaal ook via mijn eigen verzekeraar laten lopen?

Nee, de regeling geldt voor schade tussen een personenauto met andere auto’s of motorvoertuigen (busjes, vrachtwagens, trekkers, motors). U moet dus de fietser zelf aansprakelijk stellen. Als adviseur kunnen wij u daarbij helpen. 

Productvragen

Ik heb een verkeersrechtsbijstand gesloten bij mijn autoverzekering. Moet ik deze nu opzeggen?

Nee, het is nog steeds verstandig om een verkeersrechtsbijstand  te houden. De nieuwe regeling geldt daarbij alleen als er uitsluitend blikschade is. Hebt u te maken met een aanrijding waarbij de regeling niet geldt? Dan is zo’n verkeersrechtsbijstand erg verstandig. Denk maar bijvoorbeeld aan de (juridische) hulp die u nodig hebt als u te maken krijgt met letselschade of blijvende invaliditeit. Of u hebt te maken met een aanrijding met een voertuig met een buitenlands kenteken. In die gevallen geldt de regeling niet.

Buitenlands kenteken

Geldt deze regeling ook als ik een aanrijding heb met een auto met een buitenlands kenteken?

Nee, alleen als het voertuig een Nederlands kenteken heeft. Bent u aangereden door een voertuig met een buitenlands kenteken? Dan geldt deze regeling niet. ). U moet dus de buitenlandse partij zelf aansprakelijk stellen. Als adviseur kunnen wij u daarbij helpen.