Record aan hypotheekaanvragen in 2019, vooral tweede kwartaal springt eruit

Er zijn in de eerste zes maanden van 2019 1,5 procent meer hypotheekaanvragen gedaan dan in het eerste half jaar van 2018. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat het nieuws naar buiten heeft gebracht betekent dit het beste eerste half jaar sinds 2014. En dat niet alleen, want als de vergelijking wordt gemaakt tussen het tweede kwartaal nu en het tweede kwartaal van 2018 was er zelfs sprake van een plus van 6,5 procent.

Vooral mensen die hun hypotheek willen oversluiten en doorstromers zijn de aanjagers van de groei. Zij vroegen respectievelijk 10 en 5 procent meer hypotheken aan in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018.

Het aandeel van de groep starters in het aantal hypotheekaanvragen daalde daarentegen alleen maar meer. Starters waren in 2015 nog goed voor 47 procent van de aanvragen, anno 2019 is dat nog maar 31 procent. Een en ander hangt samen met de gemiddelde woningwaarde voor de starter. Die is alleen al in het afgelopen jaar met drie procent gestegen waardoor deze groep 9.000 euro meer kwijt is aan een huis in vergelijking met de eerste zes maanden in 2018. In concrete cijfers uitgedrukt is dat een starterswoning gemiddeld van 279.648 euro naar 288.597 euro is gestegen.

Tegelijkertijd is het gemiddelde hypotheekbedrag voor alle doelgroepen met 244.024 euro min of meer stabiel gebleven. Ook daarop ligt echter druk in de zin dat de woningwaarde blijft stijgen. In het afgelopen jaar nam die met gemiddeld met 4,1 procent toe naar 347.607 euro.  Het ligt in de lijn der verwachting dat daarmee ook het noodzakelijke hypotheekbedrag om een huis te kunnen bekostigen gaat stijgen.

Gerelateerde berichten