Slapende dienstverbanden in veel gevallen niet meer toegestaan

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. Bijvoorbeeld omdat de werkgever verwacht dat de werknemer binnen korte tijd beter is of omdat er passend werk beschikbaar komt. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd.

Tijdens een slapend dienstverband houdt de werkgever wel een aantal verplichtingen. Zo moet hij er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan (re-integratie). Als er passend werk beschikbaar komt, moet hij dat aanbieden aan de zieke werknemer. Ook moet de werkgever de zieke werknemer meetellen voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Er zijn inmiddels prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad naar aanleiding van de slapende dienstverbanden na 2 jaar ziekte. De Hoge Raad heeft geoordeeld op basis van het artikel 7:611 dat het vanuit “goed werkgeverschap” niet meer is toegestaan om een dienstverband slapend te houden omwille van het niet te hoeven betalen van de transitievergoeding. Daarmee lijkt de weg nu vrij te zijn dat werknemers ontbinding van hun arbeidsovereenkomst mogen vragen bij de rechter onder voorwaarde van een dwangsom ter hoogte van de transitievergoeding.

Deze transitievergoeding hoeft niet meer te zijn dan de vergoeding op de dag waarop de periode van 104 weken ziekte (en een eventuele loonsanctie) voorbij is. Kortom, als het dienstverband al langer slapend was hoeft de werkgever daarvoor dus niets extra te betalen.

Wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om het dienstverband te laten voortduren (bijvoorbeeld met het oog op re-integratie) dan is hij niet gehouden om in te stemmen met ontslag. Wanneer de werkgever kan aantonen dat hij financiële problemen heeft met het voorfinancieren van de transitievergoeding, dan kan de rechter beslissen dat betaling in termijnen kan geschieden of kan worden uitgesteld naar het moment van compensatie door het UWV.

Gerelateerde berichten