SPAWW en gevolgen voor inkomensverzekeringen

De Stichting Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (SPAWW) geeft uitvoering aan CAO-afspraken om de beperking van opbouw en duur van WW- en WGA-uitkeringen te repareren. Daarmee vallen veel werknemers inmiddels onder de regeling, maar hoe hoog is de uitkering en hoe gaat samenloop met andere verzekeringsuitkeringen?

Wat is de SPAWW-regeling?
De SPAWW-regeling zorgt ervoor dat de oude rechten op WW- en WGA-loongerelateerde uitkering privaat wordt voortgezet. Voorheen kon een werknemer op basis van het (fictief) arbeidsverleden een maximale uitkeringsduur opbouwen van 38 maanden. Dit is vanaf 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 teruggebracht naar maximaal 24 maanden. Deze regeling biedt een aanvulling tot het “oude” recht.

De premie voor deze regeling bedraagt 0,3% over het premieplichtig loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie wordt via het salaris verrekend met het bruto loon van de werknemer. Werknemers kunnen niet voor afstand tekenen en daarmee doet iedereen mee.

Op dit moment wordt vooral in CAO’s overeengekomen dat de SPAWW-regeling van kracht moet zijn voor werknemers in de aangesloten bedrijfstak. Het is echter ook mogelijk dat een bedrijf zich zelf aanmeldt voor deze regeling.

Gevolgen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Deze verlenging van de uitkeringsduur is ook van invloed op inkomensverzekeringen die tot uitkering komen na afloop van de wettelijke WGA-loongerelateerde uitkering.

  1. De meest bekende WIA-verzekering voor werknemers is de WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering keert uit na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering en zal dus gelijktijdig met de SPAWW-regeling tot uitkering kunnen komen. Door die samenloop kan een werknemer zo lang als de SPAWW-regeling uitkeert, te maken krijgen met een bovenmatige aanvulling. Het inkomen van de werknemer kan door de combinatie van WIA-uitkering, eventueel inkomen uit arbeid, de uitkeringen vanuit de WGA-hiaatverzekering en de SPAWW-regeling, hoger uitkomen dan zijn oorspronkelijke loon!

  2. Naast de WGA-hiaatverzekering bestaat er ook de WGA-hiaatverzekering uitgebreid. Deze verzekering biedt na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering een aanvulling tot 70% of 75% van het loon. Werknemers die onder deze dekking vallen hebben normaal gesproken geen behoefte aan de verlengde WGA-uitkering van de SPAWW en zouden kunnen volstaan met de WW-dekking. Het is echter niet mogelijk om bij SPAWW te kiezen voor een afzonderlijke WW- of WGA-dekking.

Deze bovenmatige uitkering van SPAWW is door de deelnemende CAO-partijen aangekaart en heeft geleid tot een wijziging in de regeling. De wijziging houdt in dat als er sprake is van meerdere inkomstenbronnen de SPAWW regeling uitkeert totdat de verzekerde werknemer in totaal 100% van zijn oorspronkelijke loon ontvangt.

Door deze afspraak kan het zijn dat de werknemer na afloop van de WGA-loongerelateerde periode er tijdelijk in inkomen op vooruit gaat. De loongerelateerde WGA-uitkering van de overheid is immers gebaseerd op 70% van het sociaal verzekeringsloon. Nu is tijdelijk een aanvulling tot 100% mogelijk.

Gerelateerde berichten