Stimuleren, stimuleren, stimuleren

Op zoek naar de paragraaf over de woningmarkt in het regeerakkoord, zag ik opeens in gedachten een jong echtpaar dat voor het eerst in hun eigen huis aan de warme maaltijd wil beginnen. Naast de borden ligt een boekwerk van bijna negentig pagina’s dat de schoonouders in goed overleg hebben opgesteld. De man bladert erin en zegt dan: ‘Zie je wel, hier staat dat we geen bloemkool zouden eten’. Zijn jonge vrouw schudt haar hoofd: ‘Je moet goed lezen, Johan. Er staat: geen bloemkool met kaassaus. Dus wel bloemkool.’

Met deze wat vrijmoedige vertaling van regeren met een akkoord ben ik toch tot de conclusie gekomen dat de plannen voor de woningmarkt veelbelovend en hoopvol zijn. Het is goed dat er een minister voor Wonen en Rijksdienst komt die verantwoordelijk is voor de hervorming van de woningmarkt. Ik hoop wel dat Stef Blok een sleutel krijgt die past en de markt van het slot kan halen. En dat de nieuwe regering erin slaagt het consumentenvertrouwen te herstellen, want dat is minstens zo belangrijk om de kopersmarkt weer op gang te krijgen.

Er is in ieder geval duidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Die blijft bestaan om de aanschaf van een woning te stimuleren, maar wordt wel aangepast. Voor nieuwe gevallen blijft de hypotheekrente aftrekbaar, als de lening maar in maximaal dertig jaar wordt afgelost met een vast bedrag.

Ik heb er begrip voor dat de aflossingsvrije hypotheek niet meer te handhaven was door de maatschappelijke druk. Als makelaar zie ik een consequentie die wat meer aandacht zou ogen krijgen. Voor de markt is dit namelijk een minder goede ontwikkeling. Zonder het fiscale voordeel van een aflossingsvrije hypotheek, moeten mensen genoegen nemen met een lagere hypotheek en kunnen zij minder besteden aan een huis of moeten ze zelfs afzien van koop.

Goed nieuws is ook dat het ministerie van Financiën vanaf volgend jaar gaat bepalen hoeveel geld banken mogen uitlenen voor een hypotheek. Daarmee ontstaat tenminste duidelijkheid over de norm hoeveel iemand op basis van zijn inkomen mag lenen.

Stef Blok weet wat hem te doen staat, want in het derde kwartaal is de woningmarkt weer iets verder verslechterd. Hopelijk is de brug, die het nieuwe kabinet wil slaan, een keerpunt.

Hans Bos

Gerelateerde berichten