Uw waardering

Uw waardering

Uw waardering

Om de kwaliteit van onze dienstverlening steeds verder te verbeteren, zenden wij onze klanten na afname van onze diensten een enquêteformulier.

Op basis van de informatie die wij van onze klanten ontvangen, proberen wij voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Een kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening heeft bij ons altijd een hoge prioriteit!

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u zich tot onze directie wenden om dit aan te geven. Onze directie staat open voor elke mogelijke verbetering en zal uw opmerking dan wel klacht discreet en uitvoerig behandelen en oppakken. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij het KIFID (klachteninstituut financiële branche) en NVM waartoe u zich (ook) kunt wenden. Wij hebben als kantoor een vaste (en iso-gecertificeerde procedure) voor het behandelen van klachten.

Aan de hand van de resultaten van de enquêtes berekenen wij rapportcijfers.
Die zijn als volgt:

Uw Adviseurs

verkochte woningen per jaar

vestigingen

gemiddeld in de verkoop

gemiddeld cijfer

Onze Columns

ONZE KEURMERKEN