Verhoging assurantie-belasting

geld11De overheid heeft vanaf 1 maart 2011 het assurantiebelastingtarief verhoogd van 7,5% naar 9,7%. De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 28 februari 2011.

De verhoging van de assurantiebelasting geldt overigens niet voor alle verzekeringen. Onderstaande verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting:

–           Levensverzekeringen

–           Ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

–           Ziektekostenverzekeringen

–           Werkloosheidsverzekeringen

–           Transportverzekeringen

De verhoging van de assurantiebelasting is op aandringen van verzekeraars 3 maanden later ingevoerd. De bedoeling was om die al per 1 januari in te voeren. Om de geleden inkomstenderving door de latere invoering te compenseren, heeft de overheid nog 0,2 procent extra toegevoegd aan het tarief. Op 1 januari 2015 wordt de belasting weer verlaagd naar de oorspronkelijke 9,5%.

 

Gerelateerde berichten