Verzekeren als ZZPer

Veel zelfstandigen starten als ondernemer en ZZP_en_verzekerendenken zich later wel eens te laten verzekeren.
Op zich een logische gedachte; bij het starten moet je tenslotte op de kosten letten.

Maar vaak worden verzekeringen even “vergeten”. En daar willen wij u voor behoeden.
Als ZZP’er loopt u tenslotte risico’s. Het is verstandig en soms ook noodzakelijk om u daartegen te verzekeren. Echter, niet elke verzekering is noodzakelijk. Bovendien wil en kun je als startende ZZP’er niet alle verzekeringen betalen. Wij benoemen een aantal verzekeringen waar je als zelfstandige niet omheen kunt.

Aansprakelijkheid voor bedrijven
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hieruit voortvloeit.

Rechtsbijstandverzekering
Veel ZZP’ers realiseren zich niet dat hun privé rechtsbijstandverzekering niet geldt voor de onderneming. Neem geen risico dat u niet kunt overzien en sluit een rechtsbijstandverzekering af als u gaat starten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor ZZP’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Als een advies verkeerd uitpakt, of dat u als ZZP’er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij uw opdrachtgever, kan de schade al snel oplopen.

Arbeidsongeschiktheidverzekering
Als u ziek wordt, heeft u geen inkomen en geen recht op ziekengeld. Vandaar ons advies om ons een goede én betaalbare arbeidsongeschiktheidverzekering voor u te laten zoeken.

Gerelateerde berichten