Wanneer is de woning een eigen woning?

Om rentelasten van de eigen woning af te kunnen trekken van het box 1 inkomen is onder andere van belang dat deze woning de zogenaamde ‘eerste eigen woning’ is. Dit is fiscaal jargon voor het huis van waaruit de klant feitelijk leeft. Vaak wordt gedacht dat u woont op het adres waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het afgelopen half jaar zijn er een aantal uitspraken geweest van rechters waaruit blijkt dat deze inschrijving wel een rol speelt, maar lang niet altijd doorslaggevend hoeft te zijn. Twee van deze uitspraken worden hieronder besproken.

Uitspraak 1

In een uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch stond vast dat de echtgenote in Eindhoven in een huurwoning woonde. Samen was men ook eigenaar van een woning in Breda. De man stond samen met zijn vrouw ingeschreven bij de GBA in Eindhoven. Dat was volgens het Hof niet het enige wat telde. Het energieverbruik in de eigen woning, getuigenverklaringen van bakker en kapper (!), de nota’s van de tandarts maakten aannemelijk dat de man wel degelijk in Breda woonde. Op grond van hele praktische feiten komt de rechter tot de conclusie dat de man inderdaad in Breda woonde, en dus de hypotheekrente mocht aftrekken van zijn box 1 inkomen.

Uitspraak 2

In een uitspraak van het Hof te ‘s-Gravenhage kocht een echtpaar in 1997 een vakantiewoning. Deze woning is niet bestemd voor permanente bewoning, maar dit wordt feitelijk wel gedoogd door de gemeente. Het was niet mogelijk om zich als inwoner in te schrijven op het adres van de vakantiewoning. Deze inschrijving blijft in de gemeente van de bestaande woning, die wordt gehuurd. In deze plaats heeft het echtpaar beide een vast dienstverband. De man kan de rechter overtuigen van het feit dat hij wel degelijk in de vakantiewoning woont, omdat hij het overgrote deel van het jaar in deze woning verblijft, daar ook zijn verjaardagen viert, de feestdagen doorbrengt en hij zijn vrije dagen niet in de huurwoning doorbrengt. Dat zijn voor de rechter doorslaggevende feiten en omstandigheden die er op wijzen dat de vakantiewoning zijn feitelijke woonplek is.

W.J.M. ( Bill ) Kaandorp FFP REB (bron: SEH)

Gerelateerde berichten