Wat gaat er veranderen in uw portemonnee? Financiële planning wordt er niet makkelijker op

‘Een grabbelton.’ Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens is niet erg enthousiast over de belastingmaatregelen die dit jaar van kracht worden.

Hij mist consistentie en maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid ervan. ‘Ik heb niet de indruk dat er méér verandert dan in voorgaande jaren, maar er zijn wel meer maatregelen die de gewone burger treffen.’ De rode draad in de belastingwijzigingen is voor Stevens helder. Die is negatief. ‘De bezuinigingskramp van het kabinet dwingt tot ad-hocoplossingen. Veel gesprokkel om de belastinginkomsten te verhogen, geen doordacht fiscaal hervormingsbeleid.’ Stevens vreest dat de vele wijzigingen in met name het eigenwoningdossier voor problemen gaan zorgen. ‘Het is goed dat de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, maar een half procent minder aftrek is geen hervorming. Bovendien gaat de scheidslijn tussen oude en nieuwe gevallen straks problemen geven. Wie weet na scheidingen, verbouwingen en verhuizingen nog wat oud en nieuw is?’

Ad-hocmaatregelen

De hoogleraar heeft ook moeite met tijdelijke maatregelen die mensen overhaast voor ingrijpende keuzes plaatsen. ‘Moet je nu wel of niet je stamrechtvermogen ontklemmen? Is dat echt tijdelijk? De inkeerregeling voor zwart geld is jojo-beleid. Die ad-hocmaatregelen ondermijnen de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid.’ Stan Stevens, zoon van Leo Stevens, fiscalist bij ‘Big Four’-kantoor PwC en eveneens hoogleraar fiscale economie, vindt een aantal van de tijdelijke maatregelen juist positief met het oog op de crisis. Zoals de verlenging van de lage btw bij verbouwingen en de langere renteaftrek van het onverkochte tweede huis. ‘Dat zijn maatregelen met brede werking. Anders dan de vrijgestelde schenking van € 100.000 voor het eigen huis. Daar profiteert slechts een zeer beperkte groep van.’

Stan Stevens heeft kritiek op de onduidelijke samenhang tussen de belastingaanpassingen. ‘Neem alle inkomensafhankelijke regelingen.
De meeste burgers hebben geen moeite met het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar zij willen wel het gevoel hebben dat ze een faire bijdrage betalen. Bij de zorg heb je de inkomensafhankelijke premie en de zorgtoeslag. Bij de Awbz wordt naar inkomen en vermogen gekeken. Daar komen de inkomensafhankelijke arbeids- en heffingstoeslag bij. Er is een stapeling van maatregelen die op een onverwachte manier op elkaar inspelen.’

Ingewikkelde financiële planning

Goede financiële planning wordt ingewikkeld door het nieuwe beleid. ‘Het is voor een deskundige al nauwelijks te volgen’, zegt Fons de Bilde, voorzitter van de vereniging van onafhankelijke financieel planners (VOFP). De Bilde merkt dat de vele veranderingen tegenstrijdige reacties oproepen. ‘Aan de ene kant zijn er mensen die precies willen weten welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Die komen om advies vragen. Er is ook een groep die verlamd raakt. Die reageert helemaal niet meer. Dat kan ik me wel voorstellen, maar verstandig is het natuurlijk niet.’

Ook het provisieverbod bij vermogensbeheer heeft gevolgen voor de financiële huishouding. Vermogensbeheerders mogen niet langer een vergoeding ontvangen van aanbieders van beleggingsfondsen. Vermogensbeheer moet daardoor goedkoper en transparanter worden, het klantbelang moet centraal komen te staan. Patrick Bontje van vermogensbeheerder Topcapital, dat zelf op feebasis werkt, is sceptisch. ‘Ik zie veel bewegingen om het provisieverbod te omzeilen. Er is een terugkeer van huisfondsen en meer mensen stappen van advies over naar het duurdere beheer. Op termijn is dit een goede maatregel, maar ik denk dat de consument er voorlopig weinig mee opschiet.’

Bron: www.fd.nl

 

Gerelateerde berichten