Woningmarkt: nog steeds aanboddaling en prijsstijging

De woningmarkt heeft in het eerste kwartaal het vertrouwde beeld van de laatste paar jaar laten zien: er zijn steeds minder woningen te koop die voor een steeds hogere prijs verkocht worden. Dat is het landelijke beeld en zowel Schagen, Hollands Kroon als Den Helder vormt daar geen uitzondering op. De twee belangrijkste punten: er stonden in Nederland in twintig jaar niet zo weinig woningen te koop als nu en Den Helder raakt zelfs langzamerhand ‘uitverkocht’.

In de Kop van Noord-Holland, dat in de regioverdeling van brancheorganisatie NVM de gemeenten Schagen en Hollands Kroon omvat, daalde het aanbod te koop staande huizen met 29 procent. Kandidaat-kopers hadden in deze regio met een groot oppervlakte nog maar de keuze uit 152 woningen. Er werden lopende het kwartaal nog wel 140 woningen te koop gezet, maar ook dat zijn er bijna negen procent minder dan vorig jaar.

Vrijstaande huizen een uitzondering

Het gaat daarbij bovendien vooral om vrijstaande huizen, woningen van een dergelijk type beslaan zestig procent van het aanbod. ,,De markt voor vrijstaande huizen is als enige in de regio in balans”, aldus Hans Bos, Directeur Makelaardij bij Verheul. De transactieprijzen voor vrijstaande huizen gingen in het eerste kwartaal weliswaar wat omhoog, maar zijn in vergelijking met de wintermaanden van 2019 opvallend genoeg met vijf procent gedaald.

Hogere transactieprijzen

Dergelijke trends worden ook door huizenzoekers waargenomen. En op ingehaakt. De gevolgen daarvan zijn weer terug te zien in de totale transactiecijfers: het aantal transacties steeg met 43 procent naar 174 woningen, opgestuwd met name door bijna een verdubbeling van het aantal verkochte vrijstaande woningen. De transactieprijzen stegen ook, met gemiddeld 4,6 procent. Gemiddeld moet er nu voor een huis in de Noordkop, buiten Den Helder om, 319.000 euro worden neergeteld. Dat is niet veel minder dan de 326.000 euro die een huis sinds afgelopen kwartaal gemiddeld landelijk kost. De tijd dat je in de Noordkop goedkoper dan elders een huis vond is goeddeels dan ook voorbij. Dat was al zo in Schagen en in overwegende mate ook voor Hollands Kroon.

Hogere vraagprijs

Ook qua vraagprijs is de Kop van Noord-Holland bezig met een inhaalslag, want die steeg met acht procent. De markt voor vrijstaande woningen is ook hier een uitzondering op, want de stijging van de vraagprijs was bij deze huizen duidelijk lager. Niettemin werd 37 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 55 dagen.  Vooral appartementen zijn een schaars goed in Schagen en Hollands Kroon. Hans Bos: ,,Dit type woning is in deze regio ondervertegenwoordigd. Het zou goed zijn als er daarvan meer gebouwd worden, maar eerlijk gezegd zou het fijn zijn als er van vrijwel elk woningtype meer gerealiseerd wordt.”

Den Helder bijna ‘uitverkocht’

Den Helder, dat met Texel één NVM-regio vormt, was lange tijd een toevluchtsoord voor mensen die voor een redelijke prijs een huis zochten. Dat is helemaal voorbij. Het aantal beschikbare huizen in Den Helder en Texel nam in het eerste kwartaal met maar liefst 37 procent af. Er waren in dit gebied bij de start van het eerste kwartaal nog maar 61 huizen beschikbaar voor huizenzoekers. Daar kwam in de loop van het kwartaal maar 48 woningen bij.

De woningmarkt is hier zo krap dat het aantal transacties weliswaar met een fractie, vier procent, afnam maar tegelijkertijd namen de vraagprijzen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 met zestien procent toe. Mensen bleken echter nog meer bereid te betalen voor een huis, want de transactieprijzen stegen met ruim negentien procent naar 237.000 euro. Dit komt, omdat er relatief veel (dure) vrijstaande woningen werden verkocht.  Het meest gewilde woningobject is en blijft echter de tussenwoning. Daarvan is een hele grote schaarste, maar ook andere typen woningen zijn in Den Helder nauwelijks beschikbaar. Dit heeft als gevolg dat bijna de helft van alle woningen boven de vraagprijs wordt verkocht bij een verkooptijd van 42 dagen. ,,Maar dit is niet het volledige verhaal”, verklaart Hans Bos. ,,Dit is een gemiddeld cijfer voor de hele regio, maar Den Helder heeft een hele grote woningnood terwijl Texel een wat evenwichtiger woningmarkt kent.”

 Het landelijke beeld

Hoe moeten we deze cijfers nu landelijk interpreteren? Ook daarin zet de daling van het woningaanbod sterk door.  Stonden er een jaar geleden nog 42.244 woningen te koop, nu zijn dat er 28,6% minder met nog slechts 30.160 stuks. Dat is het laagste aantal in twintig jaar tijd! Ook de realisatie van nieuwbouw stroopt op. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal is 31.670 woningen. Dat zijn 3.740 minder huizen dan in het eerste kwartaal vorig jaar.

Het aantal transacties daalde weliswaar met 0,6 procent, maar de transactieprijzen stegen met 9,6 procent naar de reeds genoemde 326.000 euro gemiddeld. Vooral appartementen en hoekhuizen stegen in prijs. Er werden 10,6 procent meer vrijstaande huizen verkocht, maar opvallend genoeg 9,6 procent minder appartementen. ,,Zeker dat beeld van de vrijstaande huizen komt overeen met de ontwikkelingen in Den Helder, Schagen en Hollands Kroon”, aldus Hans Bos. ,,De gemiddelde verkooptijd van 44 dagen is sneller dan in De Kop van Noord-Holland maar trager dan in Den Helder.” Qua prijsontwikkeling laten de drie Noordkop-gemeenten een versneld beeld zien. ,,Landelijk wordt ruim 44% van de woningen boven de vraagprijs verkocht, in ons werkgebied ligt dat percentage beduidend hoger.”

Gerelateerde berichten