Ziekengelduitkeringen en naverrekening

Zieke medewerkers
Het is van belang om een zieke werknemer tijdig, binnen 2 werkdagen, ziek te melden bij uw arbodienst. Indien u dit later dan 2 werkdagen na de eerste ziekte dag doorgeeft, kan dit gevolgen hebben op de eventuele ziekengelduitkering vanuit de ziekteverzuimverzekering. Op het moment dat de maatschappij de ziekengelduitkering berekent, houden zij rekening met de meldingsdatum. Indien deze te laat is houden zij de meldingsdatum aan als eerste ziektedag. Hierdoor heeft u het risico dat u een aantal uitkeringsdagen misloopt.

Meld uw werknemer daarom altijd gelijk bij uw arbodienst!

Bij sommige maatschappijen, zoals Aegon en De Amersfoortse, dient de ziekte binnen 2 werkdagen gemeld te worden op hun portaal. Sommige arbodiensten zijn gekoppeld met de portalen van deze maatschappijen maar indien uw arbodienst niet gekoppeld is, zorg er dan voor dat u de melding op tijd doorgeeft, ook als u een langer eigen risicotermijn heeft. Als de melding te laat wordt gedaan, begint het eigen risicotermijn pas te lopen op de dag van de melding. Wij merken dat vooral Aegon en De Amersfoortse erg streng zijn in het op tijd doen van de ziekmelding.

Overname schadedossiers
Door de samenwerking hebben wij als afdeling Verzuim & Arbeidsongeschiktheid de schadedossiers van de zieke werknemers overgenomen van de collega’s van Van der Voort. Dit betekent dat u in het vervolg contact heeft met onze afdeling. U kunt ons bereiken op 088-0550910 of een mail sturen naar verzuim@phverheul.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
Indien u voor de arbodienstverlening van Hollands Kroon Risicobeheer heeft gekozen verzorgen wij elke maand de ziekengelduitkering voor u. Wij ontvangen van hen de verzuimrapportage indien de zieke werknemer langer ziek is dan het eigenrisicotermijn. Wij controleren de verzuimrapportage ook op het salaris. Daarvoor vragen wij de loonstrook bij u op. Vervolgens dienen wij de correcte verzuimrapportage in bij de betreffende maatschappij.

Daarna controleren wij de ontvangen ziekengelduitkering en bevestigen aan u of deze correct is of nog aanpassing behoeft. Het eventuele correctieverzoek sturen wij daarna ook naar de maatschappij. Wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Indien u (nog) niet heeft gekozen voor de arbodienstverlening van Hollands Kroon Risicobeheer controleren wij de ziekengelduitkering waar mogelijk. Het verschilt namelijk per maatschappij hoe de ziekengelduitkering tot stand komt. Voor sommige maatschappijen dient u op het portaal de ziekmelding door te geven en elke maand akkoord te geven voor de ziekengelduitkering. Voor andere maatschappijen dient u elk kwartaal een declaratieformulier in te vullen en op te sturen.

Wij verzoeken u om dit via ons te laten lopen. Wij kunnen de stukken dan voor het insturen al controleren zodat wij eventueel al punten kunnen aanpassen voordat de maatschappij het verwerkt.

Zodra de maatschappij de ziekengelduitkering heeft verwerkt, ontvangen wij een uitkeringsbericht. Wij zullen deze zo veel mogelijk voor u controleren en als wij onjuistheden tegenkomen zullen wij de maatschappij verzoeken om een correctie.

24e weekmeldingen
Wanneer een werknemer 24 weken ziek is, dient hij gemeld te worden voor de WIA verzekeringen. Als wij de ziekengelduitkeringen voor u verzorgen, zullen wij het ook signaleren wanneer de werknemer 24 weken ziek is. Wij zullen bij u de gegevens voor deze melding opvragen, zodat wij de melding kunnen indienen bij de betreffende maatschappij.

Indien de werknemer binnen 2 jaar weer hersteld is, zullen wij dit weer doorgeven aan de maatschappij.

Naverrekening
Elk jaar wordt er voor uw verzuim- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering de definitieve premie over het afgelopen boekjaar vastgesteld op basis van de werkelijke loonsom. Dit heet naverrekenen. Dit kan betekenen dat u daardoor premie terug krijgt of moet bij betalen.

Per maatschappij is het verschillend hoe en welke gegevens zij willen ontvangen voor de naverrekening. Wij ontvangen van de maatschappij de verzoeken voor de aanlevering van de naverrekening en zullen deze naar u doorsturen.

Indien u Hollands Kroon Risicobeheer heeft, verzoeken wij u om ons de gegevens toe te sturen zodat wij de aanlevering voor u kunnen doen. Wij hebben dan onder andere de verzamelloonstaat, opgave van werknemers met een status, opgave van DGA en stagiaires nodig. Wij controleren de gegevens en bepalen wat de juiste loonsom is om op te geven bij de naverrekening.

Indien u (nog) geen Hollands Kroon Risicobeheer heeft, zullen wij u verzoeken om zelf de aanlevering bij de maatschappij te doen. Daarbij leggen wij uit op welke wijze u dit dient te doen.

Zodra wij de polis van de naverrekening ontvangen van de maatschappij, zullen wij deze, voor zover mogelijk, voor u controleren. Indien wij fouten tegenkomen op de polis of de specificatie, dan zullen wij de maatschappij verzoeken om dit te corrigeren.

Als de polis van de naverrekening correct is, zullen wij deze naar u doorsturen.

Gerelateerde berichten