Copyright © PH Verheul Groep
Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Het afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Waar de PH Verheul Groep wordt genoemd wordt bedoeld de PH Verheul Groep BV en al haar gelieerde ondernemingen, te weten: PH Verheul Makelaardij o/g BV, PH Verheul Assurantie-Makelaars BV, PH Verheul Assuradeuren BV, PH Verheul Administraties BV en PH Verheul Management Consultancy BV.

E-mail disclaimer
De informatie verzonden in e-mailberichten afkomstig van de PH Verheul Groep (en/of één van haar medewerkers) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PH Verheul Groep, niet toegestaan. De PH Verheul Groep staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. De PH Verheul Groep kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Linken naar de website www.phverheul.nl
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de PH Verheul Groep website (www.phverheul.nl) te doen.

Aansprakelijkheid
De PH Verheul Groep is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de PH Verheul Groep website zouden voorkomen. De PH Verheul Groep is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de PH Verheul Groep website zijn gelinkt.

Rechten
Deze webpagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de PH Verheul Groep. Echter kunnen incidentele onvolkomenheden zich voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald. Dit geldt met name voor de op deze site weergegeven koop-/aanneemsommen. De PH Verheul Groep is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de meest up to date informatie over koop-/aanneemsommen, opties, e.d. verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Databescherming
De PH Verheul Groep respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. De PH Verheul Groep verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de PH Verheul Groep toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en/of statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In alle gevallen zal de PH Verheul Groep gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.