Jacco IJsselstein

Jacco IJsselstein werkt sinds 2000 met veel plezier bij Verheul en houdt zich bezig met verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hij vertelt in dit artikel meer over zijn werkzaamheden. Of het nu gaat om het regelen van verzekeringsdekkingen en het afwikkelen van schades, een alternatief voor de arbodienstverlening of juridisch en financieel ondernemingsadvies, Jacco adviseert hier graag over.

Wat houdt Verzuim & Arbeidsongeschiktheid eigenlijk in?
“Bij de afdeling Verzuim & Arbeidsongeschiktheid zijn we actief op alles rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Daarmee helpen wij onze zakelijke relatie om geld te besparen op het gebied van sociale zekerheid. De kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel schommelen tussen de 23 en 30% van de totale loonsom per jaar. Een deel van deze kosten is beïnvloedbaar. Daar helpen wij onze relaties mee. Wij bieden financiële, administratieve en juridische ondersteuning rond het thema ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers.”

Kun je een voorbeeld geven hoe jij klanten kunt helpen?
“Wanneer werkgevers zich onvoldoende inzetten bij de re-integratie van een zieke werknemer, kan dit uiteindelijk een loonsanctie opleveren van het UWV. Zij worden dan verplicht om het loon van hun zieke werknemer nog een jaar langer door te betalen. Wij voorkomen dit soort loonsancties en kunnen helpen om deze sancties te bekorten, zodat ze niet het volledige extra jaar hoeven te betalen. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor bepaalde groepen werknemers. Veel werkgevers hebben niet in beeld dat zij deze groep werknemers in dienst hebben en lopen daarmee subsidiemogelijkheden mis. Wij helpen dit te inventariseren en verdienen op die manier geld voor onze zakelijke klanten.

Veelgestelde vragen beantwoord door de expert Jacco:

Vraag 1
Is het risico van loondoorbetaling bij ziekte goed verzekerbaar?
”Jazeker. Als intermediair doen wij zaken met alle grote en belangrijke spelers in de markt. Wij maken een uitgebreide vergelijking van hun aanbiedingen afgestemd op de wensen en behoeftes van onze zakelijke klanten.”

Vraag 2
Moet ik als werkgever voor mijn zieke werknemer de kosten van een interventie vergoeden?
”Dat ligt genuanceerd. Wanneer een interventie gewoon kan worden vergoed vanuit de zorgverzekering van de werknemer, is dit de meest gebruikelijke route. Echter, sommige interventies komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het UWV beoordeelt na twee jaar of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. Wanneer de geadviseerde interventie niet is uitgevoerd, omdat de werkgever geen bijdrage in de kosten heeft gedaan, dan zal het UWV een loonsanctie opleggen. Dat kan zomaar 70% van het jaarloon gaan kosten.
Vaak zijn er ook belanghebbende verzekeraars van de inkomensverzekeringen. Immers, wanneer de interventie wordt uitgevoerd zal dit een positief effect hebben op het te verwachten schadeverloop. Het is dan belangrijk om vooraf met deze verzekeraars te overleggen in welke mate zij een bijdrage willen doen voor deze interventie. Op basis van kosten/baten zullen zij tot een besluit komen.”


Vraag 3
Moet ik eigenrisicodrager worden voor de WGA en/of Ziektewet?
“De keuze voor eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of de Ziektewet is maatwerk en moet van geval tot geval worden beoordeeld. Er is zoveel meer van toepassing dan alleen het verschil in premie dat je betaalt aan de belastingdienst (publiek verzekerd) of aan de verzekeraar (privaat verzekerd). Kortom: het is belangrijk om in een persoonlijk adviesgesprek te bepalen of eigen-risicodragerschap interessant is of juist niet.

Vraag 4
Juridische ondersteuning bij verzuim.
“Wij krijgen vaak juridisch getinte vragen bij verzuimdossiers, zoals ‘Er is mogelijk sprake van een conflict. Hoe lossen we dit op?’ of ‘Wat zijn de rechten op vakantiedagen bij ziekte?’ en ‘Ik ben het niet eens met een beslissing van het UWV.

Hoe nu verder?
In de praktijk krijgen wij nog veel meer van dit soort vragen. Wij ondersteunen onze relaties samen met ons uitgebreide netwerk aan zelfstandige professionals hierin.


Vraag 5
Hoe zorg je dat jij up to date blijft over de regel- en wetgeving?
“De sociale zekerheid staat nooit stil. De politiek heeft ieder jaar aanpassingen die onze praktijk raakt. Wij informeren ons vanuit de vakpers en volgen meerdere keren per jaar vakgerichte workshop inzake actualiteiten. Daarnaast ben ik aangesloten bij diverse intervisiegroepen. Vanuit de RNVC wordt periodiek de vakkennis getoetst.”

Vakopleiding:

Expertise: