Meer over ons

MINDER VERZUIMKOSTEN DOOR BETER BEHEER

Goed verzuimmanagement levert financiële voordelen op, naast meer betrokkenheid van medewerkers, leidinggevenden en ondernemers. Dat draagt bij aan een betere inzetbaarheid en productiviteit van uw werknemersbestand.

Verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim en -preventie

De totale kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw personeel bedragen tussen de 25% en 30% van uw jaarloonsom. Daarvan is tussen de 10% en 30% beïnvloedbaar door een betere organisatie van het verzuimmanagement.

Hollands Kroon Risicobeheer (dochteronderneming van de Verheul Groep) helpt u om dit te realiseren. Wij richten ons niet alleen op acties volgens Wet verbetering Poortwachter (WvP) of de verschillende verzekeringen, maar vooral waar u geld kunt besparen op het gebied van sociale zekerheid. Wij optimaliseren in nauwe samenwerking met u de organisatie van uw verzuimmanagement. U kunt dan denken aan:

  • Meer duidelijkheid binnen de eigen organisatie hoe om te gaan met arbeidsverzuim door ziekte en de verdeling van de verantwoordelijkheden;
  • Verbetering van de kennis en vaardigheden bij de leidinggevenden en de afdeling HR en daardoor een betere aansturing van het proces en kortere duur van het arbeidsverzuim;
  • Beter omgaan met en voorkomen van arbeidsconflicten;
  • Beoordeling van UWV-beschikkingen;
  • Advisering over inkomensverzekeringen (Ziekteverzuimverzekering, WGA-eigen risicodragerverzekering, Ziektewet-eigen risicodragerverzekering, WGA-hiaat, WIA-excedent en WIA-bodem);
  • Regelen van vergoedingen op re-integratiekosten;
  • Onderzoek en aansluitend advies over subsidiemogelijkheden;
  • Betere afstemming en aansturing tussen verschillende externe partijen als casemanager, bedrijfsarts en interventiespecialisten;
  • Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke gevolgen ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Met een betere organisatie van uw verzuimmanagement bespaart u niet alleen tijd en geld, maar heeft u ook een hogere betrokkenheid en inzetbaarheid van uw werknemers.

Eigen casemanagers

Wij werken met eigen casemanagers en hr-specialisten. Bij elke interventie bepalen we zelf wie we het beste kunnen inzetten vanuit ons professionele netwerk, oftewel ons zelf gekozen “provider-boog”.

Geen twijfels achteraf

Wij weten arbeidsverzuim in geld uit te drukken. Dat helpt om beslissingen te nemen, zowel voor werkgever als voor de werknemer. Wij schakelen specialisten (pas) in als het echt nodig is. Vaak weten wij door kort op de verzuimmelding te zitten, verzuim te voorkomen of te verkorten.

Regionaal betrokken

Met vier kantoren is Verheul altijd dichtbij. Wij kennen de hele regio en haar ondernemingen als geen ander. Wij spreken de taal van werkgever en werknemer. Oplossingen zijn vaak dichtbij, letterlijk en figuurlijk.

Maatwerk

Wij leveren maatwerk. Geen enkel verzuimdossier is het zelfde. In het ene geval is directe inzet van een arboarts of arbeidsdeskundige van belang. In het andere geval kan een financiele prikkel helpen en/of juist een goed gesprek.

Onze Columns

ONZE KEURMERKEN