Gemeenten pakken nog niet door met verduurzaming huizen

bij Verheul bent u wel verzekerd van slagkracht

Veel gemeenten pakken nog niet door met het gasloos maken van woningen en andere verduurzamingsmaakregelen zoals aansluiting op warmtenetten, aanleg van warmtepompen en het aanbrengen van extra isolatie. Dat laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na een analyse van ruim driehonderd zogenoemde warmteplannen van gemeenten. Die plannen zijn in 2021 door gemeenten gemaakt.

Er worden overigens wel plannen gemaakt, maar die zitten nog in de voorbereidende fase. Als huiseigenaar hoef je daar uiteraard niet op te wachten. De specialisten bij Verheul weten alles over de financiële mogelijkheden om uw huis toekomst-proof  te maken, ook als u niet direct de middelen voorhanden hebt. Denk daarbij aan het verstrekken van krediet en een hypothecaire oplossing, maar ook een stuk advies waar u terecht kunt voor subsidie. Kortom, Verheul biedt een afgewogen maatwerkpakket die u tegen de best mogelijke voorwaarden in staat stelt een verduurzamingsslag te maken.

Terug naar de gemeenten: voor wat betreft de doelen die wel gesteld zijn, blijft de teller steken op één miljoen panden die in 2030 verduurzaamd zouden kunnen zijn qua warmtepompen, warmtenetten en aardgasvrije gebouwen. En dat terwijl de target ligt op anderhalf miljoen. Kijken we verder naar de toekomst dan moet volgens de visie van Den Haag Nederland in 2050 helemaal van het aardgas af zijn. Gemeenten hebben hier een regierol in, maar de uitrol geschiedt dus te traag. Al denkt het PBL dat het aantal van anderhalf miljoen wel haalbaar is als het alleen om het isoleren van de gebouwen gaat. Dit is technischer makkelijker uit te voeren en vraagt qua inkoop ook minder dan de andere maatregelen.

Wilt u meer weten wat Verheul u op het gebied van verduurzaming van uw huis kunt bieden? Bel ons op 0223-747430!